OFERTA

Testy biznesowe systemów

Weryfikacja działania procesów biznesowych jest najważniejszym elementem procesu testowania oprogramowania. Efektem zrealizowanych testów jest rzetelna ocena jakości weryfikowanego produktu oraz spełnienia przez niego zdefiniowanych wcześniej wymagań.

Doświadczenie Soflab w realizacji usług dla organizacji z różnych branż, przekłada się na nasze rozumienie procesów i potrzeb Klientów. Realizowane przez nas testy procesów biznesowych są dostosowane do specyfiki Klienta oraz zdefiniowane z uwzględnieniem priorytetów i ryzyka. Wykonując testy przekazujemy naszym Klientom dobre praktyki dotyczące procesu testowego oraz propozycje usprawnień w tym obszarze.

Testy procesów biznesowych często stanowią podstawę weryfikacji oprogramowania zarówno w firmach wytwarzających oprogramowanie, jak i wszystkich organizacjach wykorzystujących zakupione rozwiązania ICT.

KORZYŚCI

 • Poprawa jakości wdrażanych rozwiązań
 • Wczesna identyfikacja ryzyk związanych ze zmianami systemów informatycznych
 • Zwiększenie efektywności wsparcia procesów biznesowych przez system ICT
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia przestojów i redukcja strat wynikających z niedostępności lub nieprawidłowości działania systemu
 • Zwiększenie wiarygodności i spójności danych w systemach ICT oraz raportów generowanych na ich podstawie

ZAKRES USŁUG

 • Testy funkcjonalne procesów biznesowych
 • Testy odbioru
 • Testy systemów zarządzania przedsiębiorstwem (SAP, Oracle EBS)
 • Testy systemów sprzedaży i rozliczania
 • Testy ciągłości biznesowej
 • Weryfikacja użyteczności
 • Testy regresji procesów biznesowych