Continuous Quality to kompleksowe rozwiązanie SofLAB – framework do testów automatycznych w projektach zwinnych Scrum, Agile – oparte na idei ciągłej i automatycznej kontroli jakości oprogramowania, zapewniające ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów oraz obniżenie kosztów związanych z naprawianiem defektów. Continuous Quality obejmuje wdrożenie i rozwój automatyzacji testów z uwzględnieniem najepszych praktyk i doświadczeń zgromadzonych w ramach wielu zrealizowanych projektów, a także gotowego framework-u opartego o zestaw sprawdzonych narzędzi zarówno opensource jak i komercyjnych

Lider automatyzacji w trybie ciągłym

Sprawne działanie systemów IT jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku w dużej mierze zależy od następujących cech oprogramowania:

 • Wysokiej jakości i ciągłości działania
 • Elastyczności w zakresie obsługi procesów
 • Krótkiego czasu wdrażania niezbędnych zmian

Wysoka jakość oprogramowania w krótszym czasie.

Continuous Quality umożliwia zapewnienie najwyższej jakości oprogramowania i znaczące skrócenie czasu niezbędnego do przeprowadzenia testów dzięki wykorzystaniu:

 • Środowiska Continuous Integration w zakresie testów automatycznych
 • Integracji środowiska testów automatycznych ze środowiskiem programistycznym i narzędziami DevOps
 • Technik behavior-driven development (BDD)
 • Uruchamiania testów w sposób automatyczny – w zależności od innych zdarzeń lub harmonogramu
 • Istotnej redukcji czasu wykonania testów w porównaniu do analogicznych testów manualnych
 • Równoległego uruchamiania testów automatycznych na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych (szczególnie istotne w przypadku testów wszelkiego rodzaju aplikacji mobilnych)

LIDER AUTOMATYZACJI

Soflab Technology jednym z liderów w automatyzacji testów w trybie ciągłym i podejściu Continuous Delivery

Dzięki stosowanym przez nas rozwiązaniom weryfikacja oprogramowania realizowana jest w sposób ciągły od początku procesu jego produkcji, do etapu monitorowania środowiska produkcyjnego po wdrożeniu. Continuous Quality znajduje szczególne zastosowanie i przynosi największe efekty w projektach wytwarzających oprogramowanie z wykorzystaniem podejścia Continuous Delivery i metodyk zwinnych, jednak z powodzeniem można stosować to podejście również w ramach projektów, które opierają się o klasyczne metodyki wytwarzania i dostarczania oprogramowania.

 

Korzyści Continuous Quality

Ciągła kontrola jakości na każdym etapie procesu

Integracja środowiska testów automatycznych ze środowiskiem programistycznym i narzędziami DevOps oraz wynikająca z tego możliwość całkowitego zautomatyzowania procesu ich wykonywania, dają możliwość zapewnienia ciągłej i szczegółowej kontroli tworzonego oprogramowania.

Mniejsza liczba błędów w produkcie końcowym

Ciągła i automatyczna weryfikacja oprogramowania zapewnia nieporównywalnie większą szczelność realizowanych testów w odniesieniu do testów manualnych.

Skrócenie czasu wdrożenia nowych produktów i usług

Testy w podejściu CQ dają możliwość ich uruchamiania nie wymagając przy tym dostępności testerów. Przeprowadzenie testów zajmuje znacznie mniej czasu w stosunku do realizacji testów manualnych. Szybsza identyfikacja błędów pozwala na ich szybszą eliminację i wdrożenie rozwiązania.

Częstsze wdrożenia oprogramowania

Skrócenie czasu wdrożenia zmian daje możliwość realizacji większej liczby wdrożeń i zmian w oprogramowaniu. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności rynkowej danego przedsiębiorstwa.

Ograniczenie ryzyka biznesowego

Większa szczelność testów to większe bezpieczeństwo działania systemu i zapewnienia ciągłości wspieranych przez niego procesów biznesowych. Krótszy czas wdrożenia zmian pozwala nadążać za zmieniającym się rynkiem i ograniczać ryzyko „przespania takich zmian”.

Podniesienie satysfakcji klienta

Wysoka jakość i zapewnienie ciągłości procesów biznesowych mają pozytywny wpływ na satysfakcję klienta końcowego i poziom jego zaufania do świadczonych usług.

Continuous Quality obejmuje:

 • Wdrożenie narzędzi Continuous Integration
 • Budowa środowiska automatycznych testów funkcjonalnych i wydajnościowych
 • Integracja środowiska testów automatycznych ze środowiskiem programistycznym
 • Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie funkcjonalnych i wydajnościowych testów automatycznych na każdym etapie weryfikacji oprogramowania
 • Realizacja wybranych zestawów testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, np.: smoke testy, testy regresji
 • Analiza pokrycia kodu przez testy automatyczne