SAP Testing

Optymalizuj koszty utrzymania środowisk SAP dzięki automatyzacji testów.

Zespół specjalistów QA z Soflab pomaga budować i rozwijać efektywność zapewniania jakości dla środowisk SAP dzięki wykorzystaniu narzędzi Partnera Tricentis – globalnego lidera rozwiązań testowych dedykowanych dla Klientów skali Enterprise.

Automatyzacja testów z Tosca Tricentis

Rozwiązania firmy Tricentis – strategicznego partnera SAP:

  • zapewniają pełen wgląd w obszary ryzyka związane ze zmianami wprowadzanymi w systemach SAP;
  • zwiększają szybkość wykonania i pokrycie testami zakresu regresji dzięki wydajnej i wszechstronnej automatyzacji testów;
  • pozwalają na realizację prac rozwojowych zgodnie z roadmapą rekomendowaną przez SAP;
  • przyspieszają i obniżają koszty migracji do SAP S/4HANA zapewniając przy tym ciągłość działania procesów biznesowych po migracji.

Dzięki inteligentnym narzędziom automatyzacji:

Obniżaj koszty utrzymania środowiska SAP

Bądź na bieżąco – monitoruj wpływ zmian

Zwiększaj efektywność testując tylko to, co konieczne

Zarządzaj jakością całego środowiska

Synchronizuj działania zespołów biznesowych, developerskich i QA

Zintegruj najnowocześniejsze narzędzia do automatyzacji testów z pipeline DevOps

 Centralna automatyzacja testów:

Tricentis Tosca – SAP Enterprise Continuous Testing by Tricentis

 • Szerokie wykorzystanie Tricentis Tosca do automatyzacji testów skraca czas potrzebny na przetestowanie wszystkich istotnych procesów SAP, co w efekcie przekłada się na blisko 70% skrócenie czasu dostarczania aktualizacji aplikacji użytkownikom końcowym (time-to-release).
 • Pokrycie testów zautomatyzowanymi przypadkami testowymi w narzędziu Tricentis Tosca pozwala na osiągnięcie do 90% pokrycia co w efekcie przekłada się na oszczędność 25% czasu i kosztów dotychczas przeznaczanych na testy biznesowe i manualne.

Powyższe długofalowe korzyści z wykorzystania narzędzia Tricentis Tosca są osiągalne dzięki wyjątkowym możliwościom narzędzia:

 • Automatyzacja testów procesów biznesowych end-to-end praktycznie niezależnie od wykorzystywanej technologii
 • Niewymagająca kodowania („no code”) i łatwa w obsłudze automatyzacja zapewniająca ciągły monitoring jakości złożonych procesów biznesowych SAP
 • Dzięki technologiom AI i ML w rozwiązaniach Tricentis wspierających SAP Risk Base Testing, testowanie jest szybsze, prostsze i bardziej inteligentne
 • Pełne wsparcie procesów Continuous Integration i Delivery

 Skalowalne testy wydajności:

Tricentis Neoload – SAP Enterprise Performance Testing by Tricentis

 • Dzięki Tricentis Neoload możliwa jest redukcja wszystkich kosztów związanych z problemami wydajnościowymi, co prowadzi do ograniczenia rocznych, globalnych kosztów hypercare o dodatkowe 40%.
 • Ustabilizowana i zwiększana wydajność aplikacji prowadzi do poprawy zaufania i wygody z jej wykorzystywania przez użytkowników końcowych – szczególnie jeśli są to klienci końcowi

Wyżej wymienione efekty z wykorzystania Neoload są możliwe dzięki kluczowym funkcjonalnościom:

 • Natywne wsparcie dla większości technologii i protokołów
 • DevOps i Cloud Ready – pełna integracja z narzędziami procesów DevOps i rozwiązań Cloud
 • Automatyczna konwersja zautomatyzowanych w Tricentis Tosca przypadków testowych do testów wydajnościowych w Tricentis Neoload

 Innowacyjne Risk AI w analizie wpływu zmian SAP:

Tricentis LiveCompare – SAP Change Impact Analysis by Tricentis

 • Brak wiedzy na temat tego co testować po wprowadzeniu zmian w SAP powoduje konieczność testów bardzo wielu procesów w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia błędów produkcyjnych. Tricentis LiveCompare wskazuje precyzyjnie które z obszarów aplikacji i które procesy są narażone na większe ryzyko wystąpienia błędów po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania, a dla których takiego ryzyka nie ma. W efekcie zakres testowanych procesów biznesowych może być zredukowany powyżej 80% co oznacza gigantyczne oszczędności czasu i kosztów
 • Integracja analizy wpływu zmian w środowiskach SAP z wykorzystaniem Tricentis LiveCompare, oraz automatycznie uruchamianym testom dla obszarów dotkniętych zmianami udostępnia wyniki testów w ciągu godzin, a nie liczonych w miesiącach projektów testowych SAP
 • Dzięki ograniczeniu zakresu testów tylko do tych obszarów, które niosą ze sobą ryzyko, Tricentis LiveCompare zmniejszył również liczbę błędów występujących na środowisku produkcyjnym

Wyjątkowość narzędzia Tricentis LiveCompare to jego kluczowe funkcjonalności:

 • Całościowa analiza systemów SAP z uwzględnieniem wszystkich szczegółów dotyczących procesów, ich wykorzystania produkcyjnego, integracji, kodu i aspektów bezpieczeństwa
 • Automatyczne typowanie ryzyk dla procesów w zależności od częstotliwości ich wykorzystania vs. zmiany w kodzie (custom code, upgrade, patch)

  Dlaczego Soflab?

SAP Testing z wykorzystaniem narzędzi Tricentis i kompetencji Specjalistów Soflab Technology umożliwia szybkie otrzymanie odpowiedzi na trzy kluczowe pytania w środowiskach SAP:

  • Co należy przetestować?
  • Czy testowane rozwiązanie działa prawidłowo?
  • Czy działa prawidłowo w większej skali?