Testy funkcjonalne z ekspertami Soflab

 

Upewnij się, że Twoje systemy działają zgodnie z założeniami, są solidne i spełniają oczekiwania użytkownika końcowego.

Testy funkcjonalne z ekspertami Soflab

Upewnij się, że Twoje systemy działają zgodnie z założeniami, są solidne i spełniają oczekiwania użytkownika końcowego.

Usługi testów funkcjonalnych

Od ponad dekady testujemy najbardziej skomplikowane systemy IT. Firmy różnych branż rozpoczynają z nami współpracę, aby usprawnić i uzupełnić o dodatkowych konsultantów cykl wytwarzania oprogramowania oraz podnieść jakość dostarczanych projektów IT. Konsultanci Soflab wykonują testy zaczynając od wczesnych cyklów życia oprogramowania, w celu wykrycia ewentualnych problemów jak najwcześniej jest to możliwe, tym samym zapewniając zmniejszenie ogólnych kosztów korekt wynikających z wykrycia odchyleń na późniejszym etapie wytwarzania.

Podejście Soflab do testowania funkcjonalnego jest ustrukturyzowane i wykorzystuje sprawdzone w wielu projektach techniki testowania, narzędzia, gotowe akceleratory testów i metodyki zgodne ze docenianymi na całym świecie standardami. Nasze podejście do testowania gwarantuje, że zarówno nowe funkcjonalności jak i zmiany będą odpowiednio zweryfikowane przed wdrożeniem na produkcyjne środowisko.

Testy oparte o dokumentację

Testowanie funkcjonalne jest oparte o historie użytkowników, scenariusze i przypadki testowe. Proces zawiera:
 • Najlepsze możliwe podejście, opracowane i zoptymalizowane podczas przeglądu dokumentacji (wymogów/SLA/historii użytkowników).
 • Wykorzystanie wewnętrznych metod i narzędzi monitorujących.
 • Analiza postępów i rezultatów, pozwalająca na optymalizację procesu przy użyciu Metodyki Soflab TESt.

Testy zorientowane na proces

Celem jest pokrycie jak największej ilości funkcjonalności testami w wyznaczonym czasie. Celem jest zidentyfikowanie wszystkich błędów w fazie preprod. Cechy testów zorientowanych na proces:
 • Produkt jest dobrze rozumiany, a funkcjonalności biznesowe są poddawane szczegółowej analizie i priorytetyzacji.
 • Tworzone są efektywne kanały komunikacji, znacznie usprawniające współpracę Twojego zespołu i specjalistów QA.
 • Defekty i zmiany w zakresie UX są raportowane natychmiast.

Testy eksploracyjne

Testowanie eksploracyjne jest techniką równoczesnego uczenia się aplikacji i weryfikacji jej funkcjonowania. Technika idealnie nadaje się do testów aplikacji internetowych i jest szeroko stosowana w projektach informatycznych o niedostatecznej ilości dokumentacji. Testowanie odbywa się w oparciu o idee testowe, sformułowanie krótkiego opisu tego, co będziemy chcieli osiągnąć. Proces zawiera sesje, składające się z elementów:
 • nauka – praca bez dokumentacji
 • projektowanie
 • wykonanie
 • raportowanie

Testy akceptacyjne UAT

Ostatni etap QA w cyklu tworzenia oprogramowania. Weryfikują ocenę do oczekiwań użytkowników i nadają finalną wizję przed samym upublicznieniem produktu.

Testy aplikacji mobilnych

Rozwiązania mobilne są tworzone przede wszystkim dla Klientów, dlatego każde takie rozwiązanie powinno być kompleksowo sprawdzone pod kątem wydajności, komunikacji z API, funkcjonalności i użyteczności. Im dokładniejsze testy, tym większa pewność, że aplikacja nie będzie stwarzać problemów użytkownikowi końcowemu. Zakres usług:
 • Wieloplatformowe testy automatyczne
 • Testy bezpieczeństwa aplikacji na urządzeniach mobilnych
 • Testy wydajnościowe z emulowaniem parametrów sieci
 • Testy integracji aplikacji mobilnej z systemami korporacyjnymi

Automatyzacja testów

Zautomatyzuj powtarzalne testy systemu lub aplikacji i skoncentruj się na testach w obszarach rozwojowych. Eksperci Soflab Technology na podstawie wieloletniego doświadczenia projektowego tworzą efektywne i optymalne kosztowo rozwiązania:
 • Automatyzacji testów GUI aplikacji web i desktop
 • Automatyzacji testów aplikacji mobilnych Android, iOS
 • Automatyzacji testów integracyjnych (API)
 • Automatyzacji weryfikacji rozległych środowisk testowych
 • Wdrożeniu rozwiązań automatyzacji w skali Enterprise również do automatyzacji lub dla systemu SAP

Testy oparte o dokumentację

Testowanie funkcjonalne jest oparte o historie użytkowników, scenariusze i przypadki testowe. Proces zawiera:
 • Najlepsze możliwe podejście, opracowane i zoptymalizowane podczas przeglądu dokumentacji (wymogów/SLA/historii użytkowników).
 • Wykorzystanie wewnętrznych metod i narzędzi monitorujących.
 • Analiza postępów i rezultatów, pozwalająca na optymalizację procesu przy użyciu Metodyki Soflab TESt.

Testy zorientowane na proces

Celem jest pokrycie jak największej ilości funkcjonalności testami w wyznaczonym czasie. Celem jest zidentyfikowanie wszystkich błędów w fazie preprod. Cechy testów zorientowanych na proces
 • Produkt jest dobrze rozumiany, a funkcjonalności biznesowe są poddawane szczegółowej analizie i priorytetyzacji.
 • Tworzone są efektywne kanały komunikacji, znacznie usprawniające współpracę Twojego zespołu i specjalistów QA.
 • Defekty i zmiany w zakresie UX są raportowane natychmiast.

Testy akceptacyjne UAT

Ostatni etap QA w cyklu tworzenia oprogramowania. Weryfikują ocenę do oczekiwań użytkowników i nadają finalną wizję przed samym upublicznieniem produktu.

Testy eksploracyjne

Testowanie eksploracyjne jest techniką równoczesnego uczenia się aplikacji i weryfikacji jej funkcjonowania. Technika idealnie nadaje się do testów aplikacji internetowych i jest szeroko stosowana w projektach informatycznych o niedostatecznej ilości dokumentacji. Testowanie odbywa się w oparciu o idee testowe, sformułowanie krótkiego opisu tego, co będziemy chcieli osiągnąć. Proces zawiera sesje, składające się z:
 • nauka – praca bez dokumentacji
 • projektowanie
 • wykonanie
 • raportowanie

Testy aplikacji mobilnych

Rozwiązania mobilne są tworzone przede wszystkim dla Klientów, dlatego każde takie rozwiązanie powinno być kompleksowo sprawdzone pod kątem wydajności, komunikacji z API, funkcjonalności i użyteczności. Im dokładniejsze testy, tym większa pewność, że aplikacja nie będzie stwarzać problemów użytkownikowi końcowemu. Zakres usług:
 • Wieloplatformowe testy automatyczne
 • Testy bezpieczeństwa aplikacji na urządzeniach mobilnych
 • Testy wydajnościowe z emulowaniem parametrów sieci
 • Testy integracji aplikacji mobilnej z systemami korporacyjnymi

Automatyzacja testów

Zautomatyzuj powtarzalne testy systemu lub aplikacji i skoncentruj się na testach w obszarach rozwojowych. Eksperci Soflab Technology na podstawie wieloletniego doświadczenia projektowego tworzą efektywne i optymalne kosztowo rozwiązania
 • Automatyzacji testów GUI aplikacji web i desktop
 • Automatyzacji testów aplikacji mobilnych Android, iOS
 • Automatyzacji testów integracyjnych (API)
 • Automatyzacji weryfikacji rozległych środowisk testowych
 • Wdrożeniu rozwiązań automatyzacji w skali Enterprise również do automatyzacji lub dla systemu SAP

 Modele współpracy

Usługi zdalne

Elastyczny zespół profesjonalistów w optymalnej cenie
 • Optymalizacja kosztowa i czasowa
 • Bezpieczeństwo informacji oparte o ISO 27001
 • Elastyczne dostosowanie czasu realizacji prac do potrzeb Klienta

Usługi cykliczne

Ciągłe zapewnianie jakości istotnych elementów rozwiązania
 • Stałe monitorowanie poziomu jakości
 • Zapewnienie stałej dostępności, bezpieczeństwa, wydajności rozwiązania
 • Łatwe planowanie budżetu po stronie Klienta

Wynajem zespołów

Właściwi ludzie, na właściwym miejscu, we właściwym czasie
 • Uzupełnienie zespołów w wymaganym czasie
 • Dynamiczny i elastyczny personel
 • Szybki dostęp do brakujących kompetencji

Kompleksowy outsourcing testów

Zobowiązanie do dostarczania rezultatów
 • Pełna odpowiedzialność za jakość rozwiązań
 • Usługi oparte o wynik zgodnie z SLA
 • Sprawdzone praktyki rynkowe
 • Zapewnienie środowiska narzędziowego
 • Ciągła, mierzalna poprawa

Realizacja projektu

Zapewnianie jakości przez cały proces
 • Odpowiedzialność za osiągnięcie celów jakościowych projektu
 • Umowa oparta na czasie i zakresie projektu (Fixed Price)
 • Koordynacja dostarczania produktów projektu

 Modele współpracy

Usługi zdalne

Elastyczny zespół profesjonalistów w optymalnej cenie
 • Optymalizacja kosztowa i czasowa
 • Bezpieczeństwo informacji oparte o ISO 27001
 • Elastyczne dostosowanie czasu realizacji prac do potrzeb Klienta

Usługi cykliczne

Ciągłe zapewnianie jakości istotnych elementów rozwiązania
 • Stałe monitorowanie poziomu jakości
 • Zapewnienie stałej dostępności, bezpieczeństwa, wydajności rozwiązania
 • Łatwe planowanie budżetu po stronie Klienta

Wynajem zespołów

Właściwi ludzie, na właściwym miejscu, we właściwym czasie
 • Uzupełnienie zespołów w wymaganym czasie
 • Dynamiczny i elastyczny personel
 • Szybki dostęp do brakujących kompetencji

Kompleksowy outsourcing testów

Zobowiązanie do dostarczania rezultatów
 • Pełna odpowiedzialność za jakość rozwiązań
 • Usługi oparte o wynik zgodnie z SLA
 • Sprawdzone praktyki rynkowe
 • Zapewnienie środowiska narzędziowego
 • Ciągła, mierzalna poprawa

Realizacja projektu

Zapewnianie jakości przez cały proces
 • Odpowiedzialność za osiągnięcie celów jakościowych projektu
 • Umowa oparta na czasie i zakresie projektu (Fixed Price)
 • Koordynacja dostarczania produktów projektu

Doświadczenie z branży

Wykorzystaj wiedzę fachowców z branży:

Wykorzystaj wiedzę fachowców z branży:

telko

bankowość

ubezpieczenia

media

fintech

e-commerce

mobile aps