Tricentis

Tricentis to globalny lider i producent narzędzi testowych dedykowanych dla klientów Enterprise. Rozpoznawalność swojej marki zbudował w oparciu o konsekwentnie wdrażane innowacje, zarówno w oferowanych narzędziach jak i w proponowanym podejściu do zapewniania jakości, które zostały docenione oficjalnym partnerstwem z SAP w zakresie zapewniania jakości. Dzięki wdrożeniu zwinnego podejścia do zarządzania testami oraz stworzeniu oprogramowania do automatyzacji testów typu codeless, Tricentis stał się liderem transformacji procesów testowych. Wyróżniającą cechą narzędzi Tricentis jest możliwość automatyzacji testów dla ponad 160 technologii i aplikacji korporacyjnych, co wprost przekłada się na efektywną automatyzację pełnych procesów biznesowych, których kolejne kroki są realizowane w różnych systemach.

Ciągłe zapewnienie jakości SAP narzędziami Tricentis

Misją Tricentis jest dostarczanie najwyższej klasy narzędzi do automatyzacji testów by pomóc przedsiębiorstwom utrzymywać i podnosić jakość swoich usług. W dobie powszechnej cyfryzacji procesów biznesowych, migracji całych systemów do chmury i dynamicznie rozwijających się technologii utrzymanie jakości świadczonych usług bądź tworzonych produktów staje się wielkim wyzwaniem. Firma Tricentis, we współpracy z SAP SE przygotowała więc, w oparciu o swoje produkty, pakiet rozwiązań dedykowany dla zapewniania jakości systemom SAP.

Co wyróżnia rozwiązania Tricentis?

 • Codeless test automation – zaawansowane testy automatyczne bez konieczności pisania kodu;
 • Wbudowane moduły AI i ML umożliwiające automatyzację testów przed powstaniem software’u;
 • Risk-based test automation – priorytetyzacja funkcjonalności o znaczeniu krytycznym dla firmy umożliwiająca optymalizację kosztów tworzenia i utrzymania testów i wspierająca decyzje „go/no-go”;
 • Model-based test automation – automatyzacja oparta o automatyczne definiowanie modeli zamiast pisania kodu przez testera;
 • Łatwość integracji z systemami kontroli wersji i z pipeline DevOps;
 • Kompleksowość – realizują wszystkie zadania związane z zapewnianiem jakości, począwszy od zautomatyzowanego wsparcia projektowania testów, przez analizę zakresu testów i zmian w kodzie (SAP), monitorowanie wyników testów, automatyzację testów, po testy wydajnościowe i zarządzanie danymi;
 • Wszechstronność – przetestujesz każdy system i aplikację – mobilną, webową czy desktopową;
 • Działanie w skali enterprise – są zaprojektowana do testowania tak złożonych środowisk jak np. SAP;
 • Efektywność – zwiększają pokrycie testami redukując równocześnie czas ich przygotowania i wykonywania;
 • Uniwersalność – można je zastosować dla ponad 160 różnych technologii.

Środowisko narzędziowe Tricentis to zintegrowany zestaw narzędzi adresujących każdą potrzebą testową.

Tricentis Tosca

Narzędzie do codeless’owej automatyzacji testów, obsługujące procesy E2E przebiegające przez wiele systemów stworzonych w różnych technologiach. Idealne rozwiązanie dla systematycznej weryfikacji procesów biznesowych po aktualizacjach oprogramowania – zarówno customizacji klienckich jak i patchy producenta.

 • Model-based testing (Model Based Test Automation) – pozwala tworzyć automatyczne testy bez konieczności pisania kodu, dzięki czemu skrypty automatyczne powstają szybko, a koszt ich utrzymania jest niewielki;
 • Risk-based testing – funkcjonalności wspierające identyfikowanie ryzyk i optymalne projektowanie zakresu testów;
 • API Testing – zautomatyzowane testowanie interfejsów;
 • Vision AI – moduł Tosca wykorzystujący deep learnig tworząc splotową (convolutional) sieć neuronową do projektowania testów na podstawie makiet, przed fizycznym powstaniem oprogramowania;
 • Service virtualization – symulacja komunikacji z systemami zewnętrznymi rozwiązuje problem ich dostępności w środowisku testowym;
 • Możliwość włączenia skryptów automatycznych w pipeline DevOps wspiera i realizuje Continuous Integration oraz Continuous Delivery;
 • BI/Data Warehous – własny moduł do zarządzania danymi testowymi umożliwia ich optymalne wykorzystanie oraz odzyskiwanie danych testowych;
 • Współpraca z SAP – Dzięki partnerstwu SAP i Tricentis powstał produkt umożliwiający efektywne i zautomatyzowane testowanie aplikacji SAP;
 • Tosca Dashboards – wszystkie wyniki testów prezentowane w przejrzystej biznesowej formie na konfigurowalnych dashboard’ach w jednym, centralnym serwisie raportowym.

Tricentis aTest

Centrum zarządzania testami. Obok szerokiego zestawu funkcjonalności umożliwiających efektywne zarządzanie testami i defektami, qTest wyróżnia:

 • kompleksowe zarządzenie testami manualnymi i automatycznymi, obejmujące:
  • kontrolę testów zarówno w metodykach klasycznych jak i zwinnych (Agile Test Management);
  • generowanie zestawów testów na podstawie parametrów (qTest Parameters);
  • orkiestracja i harmonogramowanie testów automatycznych (qTest Launch);
  • rejestrowanie akcji użytkownika w aplikacji podczas testów eksploracyjnych, dokumentowanie wykonanych testów, raportowanie defektów (qTest Explorer);
 • Integracja z narzędziami do obsługi defektów – jako opcja dla wbudowanego modułu defect management w qTest; każdy projekt w qTest może wybrać preferowane przez siebie miejsce do zarządzania defektami.
 • Integracja z JIRA obejmująca:
  • możliwość automatyzacji testów w JIRA w podejściu BDD z wykorzystaniem Cucumber’a (qTest Scenario)
  • obsługę defektów w JIRA;
 • kompleksowe raportowanie i narzędzia analityczne dla monitorowania statusu testów, obejmujące dane zawarte we wszystkich zintegrowanych narzędziach, np. Tosca, qTest, JIRA, Bugzilla, itp. (qTest Insight).

Tricentis Live Compare

Narzędzie dostarczające precyzyjną analizę wpływu zmian w systemie SAP (aktualizacje, upgrade-y, migracje – również do S4/HANA) na istniejącą konfigurację SAP u Klienta.

Standardem są rozbudowane i złożone implementacje SAP, z licznymi kastomizacjami wykonanymi pod specyficzne potrzeby Klienta. Dlatego wdrożenie każdej aktualizacji dostarczonej przez producenta wiąże się z dużym ryzykiem i wyzwaniem w zdefiniowaniu zakresu testów. LiveCompare automatycznie wykrywa zmiany w kodzie SAP, a dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji (AI) precyzyjnie wskazuje obszary, dla których istnieje ryzyko wystąpienia błędów związanych z podniesieniem wersji oprogramowania.

Dzięki Risk AI użytkownicy LiveCompare ograniczają zakresy testów o ponad 85%. Pokrywają testami 100% ryzyka wynikającego z aktualizacji systemu SAP inwestując zaledwie 15% nakładów na testy w porównaniu do wcześniejszych upgrade’ów.

Tricentis Neoload

Narzędzie do oceny wydajności systemów. Może funkcjonować jako samodzielne narzędzie, bądź element szerszego środowiska testowego, w którym opracowane w Tosca skrypty są wykorzystywane również w testach wydajnościowych. Dzięki uproszczonemu podejściu do automatyzacji testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, zespoły developerskie mogą w ustandaryzowany i ciągły sposób weryfikować wydajność, niezawodność i skalowalność systemów (w tym SAP).

Tricentis Neoload jest również w stanie realizować testy w bardzo dużej skali dzięki automatycznemu provisioningowi własnych środowisk obciążeniowych zlokalizowanych w dedykowanych cloud data center, a szerokie możliwości integracji z narzędziami APM (typu Dynatrace) pozwalają na dokładne wskazywanie „wąskich gardeł” systemów i środowisk informatycznych

 

Jako partner Tricentis oferujemy licencje na oprogramowanie wchodzące w skład platformy Continuous Testing. Nasz zespół specjalistów realizuje wdrożenia zarówno natywnych wersji oprogramowania, takich jak Tricentis Tosca, Tricentis LiveCompare czy Tricentis qTest, jak i platformy w wersji SAP Solution Extention. (SAP Application Testing Solutions)

 Zapytaj o ofertę.