OFERTA

Zarządzanie projektami

Realizacja projektów w zadanym czasie, zakresie i z odpowiednią jakością jest kluczowa dla rozwoju każdej firmy. Wymaga także stworzenia i utrzymania wykwalifikowanego zespołu projektowego.

Często stosowanym rozwiązaniem jest wynajęcie specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych lub zakup usług uzupełniających brakujące kompetencje.
W naszej pracy dostosowujemy sposób realizacji do typu projektów oraz metod pracy wykorzystywanych u Klienta, wspierając się światowymi standardami oraz najlepszymi praktykami w zarządzaniu projektami. Zespół Soflab posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów.
 
Nasi specjaliści posiadają również certyfikaty poświadczające ich wiedzę teoretyczną takie, jak:
 • Prince2,
 • PMP,
 • Agile PM,
 • MSP,
 • Scrum Master,
 • SPC.

  KORZYŚCI

  • Obiektywizm – niezależna od organizacji i dostawcy ocena projektu
  • Doświadczenie – wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas realizacji projektów w różnych firmach
  • Kwalifikacje – umiejętności potwierdzone certyfikatami
  • Niższe koszty – zespół projektowy jest zatrudniony wyłącznie na okres trwania projektu
  • Redukcja ryzyka – poprzez powierzenie kluczowego obszaru wiarygodnemu partnerowi

  ZAKRES USŁUG

  • Zwinne zarządzanie projektami
  • Zarządzanie dostawą oprogramowania (Delivery Management)
  • Zarządzanie projektami w tradycyjnym podejściu
  • Biura zarządzania projektami (PMO)