Soflab Technology jest liderem na rynku usług testowania i zapewnienia jakości rozwiązań ICT.

Zrealizowaliśmy ponad 5000 projektów dla Klientów z branż takich jak:
telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, media, energetyka, administracja publiczna.

MISJA

Misją Soflab Technology jest świadczenie najwyższej jakości usług kompleksowego testowania systemów informatycznych w celu zapewnienia satysfakcji i bezpieczeństwa wszystkich ich użytkowników.

HISTORIA FIRMY

2019

 • Fabryka Jakości, szkoleniowa organizacja Soflab Technology, oficjalnie otrzymała certyfikat ISO 9001:2015

 • Soflab Technology rozwija ofertę w zakresie budowy rozwiązań do zarządzania usługami IT (ITSM)

2018

 • Soflab Technology zostaje po raz trzeci wyróżniony nagrodą „20 Leading Testing Providers” przez brytyjski „Test Magazine”

 • Powstaje autorskie rozwiązanie do anonimizacji i pseudonimizacji danych Soflab GALL

 • Soflab zdobywa pierwsze referencje z realizacji projektów związanych z robotyzacją procesów biznesowych (RPA)

2017

 • Brytyjski „Test Magazine” umieścił Soflab Technology na liście 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania

 • Soflab Technology organizuje hackathony w Nysie i Wałbrzychu

2016

 • Redakcja „Pulsu Biznesu” doceniła dynamiczny rozwój Soflab Technology przyznając wyróżnienie Gazela Biznesu 2016

 • Soflab Technology rozwija obszar szkoleń, nawiązuje współpracę z ScaledAgile oraz iSQI  - powstaje nowy brand FabrykaJakosci.pl

 • Soflab Technology zostaje Delivery Service Vendor (DSV) w obszarze QA dla wdrożeń systemów BSS firmy Huawei

 • Systematycznie rośnie liczba projektów realizowanych w Polsce i za granicą

2015

 • Brytyjski TEST Magazine umieszcza Soflab na liście 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania

 • Soflab Technology zostaje Partnerem dostawców narzędzi Atlassian, CA Technolgies, Checkmarx oraz SmartBear

 • Liczba zrealizowanych projektów przekracza 2 000

2014

 • Otwarcie Centrum Testów Oprogramowania Soflab Technology w Warszawie

 • Soflab Technology pierwszym w Polsce partnerem HP w modelu dostarczenia narzędzi testowania MSP

 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2005

 • Baza Klientów Soflab Technology powiększa się, liczba umów ramowych przekracza 30

2013

 • Podpisanie kontraktu na pierwszy w Polsce projekt pełnego outsourcingu testowania i zapewnienia jakości oprogramowania dla polskiego oddziału międzynarodowej korporacji w oparciu o SLA i monitoring KPI – planowana realizacja do końca 2016 r.

 • Liczba pracowników firmy przekracza 170 osób

 • Ponad 1 000 zrealizowanych projektów

2012

 • Rozpoczęcie pierwszego w Polsce projektu wieloletniego outsourcingu testów oprogramowania i Quality Assurance w instytucji publicznej (służba zdrowia)

 • Zawarcie umowy na wyłączność z amerykańskim producentem narzędzi do zarządzania testami Inflectra Corporation

 • Liczba zrealizowanych projektów przekracza 500

2011

 • Otrzymanie nagrody Jakość Roku w VI Edycji ogólnopolskiego konkursu projakościowego

 • Otwarcie oddziału firmy we Wrocławiu

 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2005

 • Partnerstwo z dostawcami narzędzi testowania Neoload oraz Exact Solutions

2010

 • Utworzenie oddziału firmy w Warszawie, zespoły również realizują prace w Krakowie

 • Zawarcie pierwszej umowy ramowej

2009

 • Realizacja pierwszych projektów w obszarze zarządzania testami oprogramowania

 • Liczba pracowników: 10 osób

2008

 • Rozpoczęcie działalności Soflab Technology w Katowicach

HISTORIA

2016
 • Redakcja „Pulsu Biznesu” doceniła dynamiczny rozwój Soflab Technology przyznając wyróżnienie Gazela Biznesu 2016.
 • Soflab Technology rozwija obszar szkoleń, nawiązuje współpracę z ScaledAgile oraz iSQI  - powstaje nowy brand FabrykaJakosci.pl
 • Soflab Technology zostaje Delivery Service Vendor (DSV) w obszarze QA dla wdrożeń systemów BSS firmy Huawei.
 • Systematycznie rośnie liczba projektów realizowanych w Polsce i zagranicą.
2015
 • Brytyjski TEST Magazine umieszcza Soflab na liście 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania
 • Soflab Technology zostaje Partnerem dostawców narzędzi Atlassian, CA Technolgies, Checkmarx oraz SmartBear
 • Liczba zrealizowanych projektów przekracza 2 000
2014
 • Otwarcie Centrum Testów Oprogramowania Soflab Technology w Warszawie
 • Soflab Technology pierwszym w Polsce partnerem HP w modelu dostarczenia narzędzi testowania MSP
 • Baza Klientów Soflab Technology powiększa się, liczba umów ramowych przekracza 30
2013
 • Podpisanie kontraktu na pierwszy w Polsce projekt pełnego outsourcingu testowania i zapewnienia jakości     oprogramowania dla polskiego oddziału międzynarodowej korporacji w oparciu o SLA i monitoring KPI –     planowana realizacja do końca 2016 r.
 • Liczba pracowników firmy przekracza 170 osób
 • Ponad 1 000 zrealizowanych projektów
2012
 • Rozpoczęcie pierwszego w Polsce projektu wieloletniego outsourcingu testów oprogramowania i Quality Assurance w instytucji publicznej (służba zdrowia)
 • Zawarcie umowy na wyłączność z amerykańskim producentem narzędzi do zarządzania testami Inflectra Corporation
 • Liczba zrealizowanych projektów przekracza 500
2011
 • Otrzymanie nagrody Jakość Roku w VI Edycji ogólnopolskiego konkursu projakościowego
 • Otwarcie oddziału firmy we Wrocławiu
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2005
 • Partnerstwo z dostawcami narzędzi testowania Neoload oraz Exact Solutions
2010
 • Utworzenie oddziału firmy w Warszawie
 • Zespoły również realizują prace w Krakowie
 • Zawarcie pierwszej umowy ramowej
2009
 • Realizacja pierwszych projektów w obszarze zarządzania testami oprogramowania
 • Liczba pracowników: 10
2008
 • Rozpoczęcie działalności Soflab Technology w Katowicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zarząd Soflab Technology ma świadomość znaczenia przetwarzanych informacji istotnych dla realizacji misji i celów. W tym celu w Spółce opracowano, wdrożono, stosuje się, monitoruje, przegląda, utrzymuje i doskonali udokumentowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w kontekście całościowych działań biznesowych i ryzyka.

W dniu 1 marca 2011 r. została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji, jako deklaracja Prezesa Zarządu Soflab Technology. W sierpniu 2011 r. System został poddany certyfikacji z obowiązującą wówczas normą ISO/IEC 27001:2005 i obejmuje wszystkie usługi świadczone przez Soflab Technology Sp. z o.o. Corocznie system poddawany jest nadzorowi kontrolnemu sprawowanemu przez jednostkę certyfikującą BSI. W 2015 roku system objął Centrum Testów Oprogramowania, jak i została potwierdzona jego zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013.

Przyjęta w Soflab Polityka Bezpieczeństwa Informacji definiuje kompleksowe i efektywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji, co obejmuje:

 • Zgodność z prawem, ochronę zasobów informacyjnych oraz wizerunku firmy
 • Uzyskanie i utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa zasobów, rozumiane jako zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów oraz zapewnienie odpowiedzialności za działania
 • Zapewnienie ciągłości procesów i właściwej reakcji na incydenty bezpieczeństwa
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informacji zarówno wśród pracowników, jak i współpracowników.

NAGRODY

Soflab Technology wyrósł na lidera polskiego rynku dzięki jakości świadczonych usług.
Klienci wracają do nas. To najwyższe wyróżnienie dla firmy, której celem jest, by wszelkie
systemy i aplikacje działały jak należy. Dopełnieniem rynkowego sukcesu są prestiżowe nagrody.

icon-img

2018 – po raz trzeci znaleźliśmy się wśród 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania według brytyjskiego „Test Magazine”.

icon-img

2017 – brytyjski „Test Magazine” ponownie umieścił nas na liście 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania. 

icon-img

2016 – otrzymaliśmy wyróżnienie biznesowe „Gazele Biznesu” przyznawane firmom przez „Puls Biznesu” za dynamiczny rozwój. 

icon-img

We wrześniu 2015 roku brytyjski „Test Magazine” umieścił Soflab Technology, na liście 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania.

icon-img

W 2015 roku otrzymaliśmy tytuł Laureata i złote godło w konkursie „Najwyższa Jakość Quality International 2015” pod auspicjami European Organization For Quality, polskiego Ministerstwa Gospodarki oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

icon-img

W roku 2011 otrzymaliśmy wyróżnienie „Jakość Roku” w ramach VI Edycji największego ogólnopolskiego konkursu, którego celem jest wspieranie i rozwijanie wśród przedsiębiorstw pro-jakościowego podejścia do biznesu.

FABRYKA JAKOŚCI

Profesjonalne szkolenia prosto z Fabryki Jakości – szkoleniowego brand’u Soflab Technology.

Oferujemy szkolenia otwarte, z ustalonym programem, i zamknięte, szyte na miarę, z zakresu:

 • metodyk i narzędzi testowych;
 • zwinnego zarządzania – Agile;
 • bezpieczeństwa.

Jako partnerzy amerykańskiej organizacji Scaled Agile Inc. proponujemy całą gamę akredytowanych i certyfikowanych kursów SAFe® Scaled Agile Framework obejmujących m.in. Leading SAFe®, SAFe® for Teams, szkolenia dla Scrum Master i Product Owner.

Współpraca z niemiecką organizacją iSQI® pozwala nam, jako oficjalnym dostawcom, prowadzić certyfikowane kursy CAT Certified Agile Tester, Certified Agile Essentials, CMAP Mobile App Testing oraz CMAP Mobile App Test Automation.

Szkoła Testerów Soflab daje uczestnikom możliwość rozpoczęcia nowej ścieżki w karierze zawodowej, pozwala wejść w świat IT i przygotowuje kompleksowo do pracy jako Tester Oprogramowania.

Szkolenia prowadzone są przez ekspertów, którzy świadczą usługi największym korporacjom w Europie. Dzięki temu uczestnicy kursów zdobywają wiedzę opartą na praktycznych doświadczeniach.

Więcej informacji: www.fabrykajakosci.pl

DOFINANSOWANIE EU

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy 

nr umowy: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
tytuł projektu: Utrzymanie zdolności do świadczenia usług utrzymania jakości w systemach informatycznych. 


opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N) 


beneficjent: Soflab Technology Sp. z o. o.
wartość projektu: 306 261,42 zł
cel projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielana jest dotacja
okres realizacji projektu: 01 lipca 2020 - 30 września 2020