Soflab Technology jest liderem na rynku usług testowania i zapewnienia jakości rozwiązań ICT.

Zrealizowaliśmy ponad 5000 projektów dla Klientów z branż takich jak:
telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, media, energetyka, administracja publiczna.

Soflab Technology jest liderem na rynku usług testowania i zapewnienia jakości rozwiązań ICT.

Zrealizowaliśmy ponad 5000 projektów dla Klientów z branż takich jak:
telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, media, energetyka, administracja publiczna.

MISJA

Misją Soflab Technology jest świadczenie najwyższej jakości usług kompleksowego testowania systemów informatycznych w celu zapewnienia satysfakcji i bezpieczeństwa wszystkich ich użytkowników.

HISTORIA FIRMY

 

2022

 • Soflab Technology w TOP3 największych firm testujących w Polsce w rankingu TOP200 Raport Computerworld.
 • Kolejne wdrożenia produktu Soflab G.A.L.L. wykorzystywanego do bezpiecznego zarządzania danymi w środowiskach nieprodukcyjnych.
 • Produkt Soflab G.A.L.L. wyróżniony Polską Nagrodą Innowacyjności przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i Forum Przedsiębiorczości.
 • Kolejne wdrożenie platformy testów automatycznych Tricentis Tosca/qTest w obszarze testów środowisk SAP w jednej z największych firm z sektora retail w Polsce.
 • Partnerstwo z UiPath – dostawcą rozwiązań inteligentnej robotyzacji procesów biznesowych.

2021

 • Zrealizowane pierwsze wdrożenie platformy Continuous Testing Tricentis Tosca i qTest w obszarze testów środowisk SAP u kluczowego klienta z sektora energetycznego w Polsce.
 • Soflab Technology rozszerza ofertę w zakresie dostarczania specjalistów IT nie tylko w obszarze zapewniania jakości.
 • Pierwsze komercyjne wdrożenie własnego produktu Soflab G.A.L.L. do bezpiecznego zarządzania danymi w środowiskach nieprodukcyjnych.
 • Liczba zrealizowanych projektów przekracza 6 000.

2020

 • Soflab Technology przedłuża współpracę w zakresie zapewniania jakości w ramach programu P1 realizowanego w Centrum e-Zdrowia, zapewniającego kluczowe rozwiązania w okresie pandemii, tj. e-skierowania, e-recepty, czy też IKP.
 • Soflab Technology rozpoczyna dostarczanie rozwiązań testów automatycznych trzeciej generacji z wykorzystaniem technologii Tricentis.
 • Systematycznie rośnie liczba projektów realizowanych w Polsce i za granicą.
 • Baza Klientów Soflab Technology powiększa się, liczba umów ramowych przekracza 100.

2019

 • Fabryka Jakości, szkoleniowa organizacja Soflab Technology, oficjalnie otrzymała certyfikat ISO 9001:2015
 • Soflab Technology rozwija ofertę w zakresie budowy rozwiązań do zarządzania usługami IT (ITSM)

2018

 • Soflab Technology po raz trzeci otrzymuje nagrodę „20 Leading Testing Providers” przyznawaną przez brytyjski „Test Magazine”
 • Powstaje autorskie rozwiązanie do anonimizacji i pseudonimizacji danych Soflab G.A.L.L.
 • Soflab zdobywa pierwsze referencje z realizacji projektów związanych z robotyzacją procesów biznesowych (RPA)

2017

 • Brytyjski „Test Magazine” umieścił Soflab Technology na liście 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania
 • Soflab Technology organizuje hackathony w Nysie i Wałbrzychu

2016

 • Redakcja „Pulsu Biznesu” doceniła dynamiczny rozwój Soflab Technology przyznając wyróżnienie Gazela Biznesu 2016
 • Soflab Technology rozwija obszar szkoleń, nawiązuje współpracę z ScaledAgile oraz iSQI  – powstaje nowy brand FabrykaJakosci.pl
 • Soflab Technology zostaje Delivery Service Vendor (DSV) w obszarze QA dla wdrożeń systemów BSS firmy Huawei
 • Systematycznie rośnie liczba projektów realizowanych w Polsce i za granicą

2015

 • Brytyjski TEST Magazine umieszcza Soflab na liście 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania
 • Soflab Technology zostaje Partnerem dostawców narzędzi Atlassian, CA Technolgies, Checkmarx oraz SmartBear
 • Liczba zrealizowanych projektów przekracza 2 000

2014

 • Otwarcie Centrum Testów Oprogramowania Soflab Technology w Warszawie
 • Soflab Technology pierwszym w Polsce partnerem HP w modelu dostarczenia narzędzi testowania MSP
 • Baza Klientów Soflab Technology powiększa się, liczba umów ramowych przekracza 30

2013

 • Podpisanie kontraktu na pierwszy w Polsce projekt pełnego outsourcingu testowania i zapewnienia jakości oprogramowania dla polskiego oddziału międzynarodowej korporacji w oparciu o SLA i monitoring KPI – planowana realizacja do końca 2016 r.

 • Liczba pracowników firmy przekracza 170 osób
 • Ponad 1 000 zrealizowanych projektów

2012

 • Rozpoczęcie pierwszego w Polsce projektu wieloletniego outsourcingu testów oprogramowania i Quality Assurance w instytucji publicznej (służba zdrowia)
 • Zawarcie umowy na wyłączność z amerykańskim producentem narzędzi do zarządzania testami Inflectra Corporation
 • Liczba zrealizowanych projektów przekracza 500

2011

 • Otrzymanie nagrody Jakość Roku w VI Edycji ogólnopolskiego konkursu projakościowego

 • Otwarcie oddziału firmy we Wrocławiu
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2005

 • Partnerstwo z dostawcami narzędzi testowania Neoload oraz Exact Solutions

2010

 • Utworzenie oddziału firmy w Warszawie, zespoły również realizują prace w Krakowie
 • Zawarcie pierwszej umowy ramowej

2009

 • Realizacja pierwszych projektów w obszarze zarządzania testami oprogramowania
 • Liczba pracowników: 10 osób

2008

 • Rozpoczęcie działalności Soflab Technology w Katowicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 

Zarząd Soflab Technology ma świadomość znaczenia przetwarzanych informacji istotnych dla realizacji misji i celów. W tym celu w Spółce opracowano, wdrożono, stosuje się, monitoruje, przegląda, utrzymuje i doskonali udokumentowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w kontekście całościowych działań biznesowych i ryzyka.

W dniu 1 marca 2011 r. została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji, jako deklaracja Prezesa Zarządu Soflab Technology. W sierpniu 2011 r. System został poddany certyfikacji z obowiązującą wówczas normą ISO/IEC 27001:2005 i obejmuje wszystkie usługi świadczone przez Soflab Technology Sp. z o.o. Corocznie system poddawany jest nadzorowi kontrolnemu sprawowanemu przez jednostkę certyfikującą BSI. W 2015 roku system objął Centrum Testów Oprogramowania, jak i została potwierdzona jego zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013.

Przyjęta w Soflab Polityka Bezpieczeństwa Informacji definiuje kompleksowe i efektywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji, co obejmuje:

  • Zgodność z prawem, ochronę zasobów informacyjnych oraz wizerunku firmy
  • Uzyskanie i utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa zasobów, rozumiane jako zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów oraz zapewnienie odpowiedzialności za działania
  • Zapewnienie ciągłości procesów i właściwej reakcji na incydenty bezpieczeństwa
  • Zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informacji zarówno wśród pracowników, jak i współpracowników.

NAGRODY

Soflab Technology wyrósł na lidera polskiego rynku dzięki jakości świadczonych usług.
Klienci wracają do nas. To najwyższe wyróżnienie dla firmy, której celem jest, by wszelkie
systemy i aplikacje działały jak należy. Dopełnieniem rynkowego sukcesu są prestiżowe nagrody.

Polska Nagroda Innowacyjności 2022

W 2022 roku otrzymaliśmy tytuł „Polska Nagroda Innowacyjności” przyznawany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

2018 – po raz trzeci znaleźliśmy się wśród 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania według brytyjskiego „Test Magazine”.

2016 – otrzymaliśmy wyróżnienie biznesowe „Gazele Biznesu” przyznawane firmom przez „Puls Biznesu” za dynamiczny rozwój. 

We wrześniu 2015 roku brytyjski „Test Magazine” umieścił Soflab Technology, na liście 20 światowych liderów z dziedziny testowania oprogramowania.

W 2015 roku otrzymaliśmy tytuł Laureata i złote godło w konkursie „Najwyższa Jakość Quality International 2015” pod auspicjami European Organization For Quality, polskiego Ministerstwa Gospodarki oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

W roku 2011 otrzymaliśmy wyróżnienie „Jakość Roku” w ramach VI Edycji największego ogólnopolskiego konkursu, którego celem jest wspieranie i rozwijanie wśród przedsiębiorstw pro-jakościowego podejścia do biznesu.

DOFINANSOWANIE EU

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy 

nr umowy: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
tytuł projektu: Utrzymanie zdolności do świadczenia usług utrzymania jakości w systemach informatycznych. 

opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N) 

beneficjent: Soflab Technology Sp. z o. o.
wartość projektu: 306 261,42 zł
cel projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielana jest dotacja
okres realizacji projektu: 01 lipca 2020 – 30 września 2020