PRODUKTY

Soflab GALL umożliwia zespołom programistycznym i testowym wykorzystanie baz danych, zawierających wiarygodne informacje, które dzięki anonimizacji są bezpieczne, a jednocześnie zachowują spójność. Pozwala również na pseudoanonimizację i realizację prawa do zapomnienia w środowiskach produkcyjnych.

Soflab jako Atlassian Silver Solution Partner oferuje wszystkie produkty z szerokiej oferty Atlassian. Mamy korzystne warunki zakupu licencji. Pomagamy w instalacji i konfiguracji narzędzi, dostosowaniu ich do specjalnych wymagań oraz migracji ze starych systemów. Szkolimy administratorów i użytkowników końcowych.

Continuous Quality logo

Continuous Quality to idea ciągłej i automatycznej kontroli jakości oprogramowania na każdym etapie procesu wytwarzania oprogramowania, zapewniająca ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów oraz obniżenie kosztów związanych z naprawianiem defektów.

ikona matryca testów

Matryca testów jest narzędziem stworzonym od podstaw przez Soflab Technology w celu wsparcia procesu planowania testów, optymalizacji zakresu testów, śledzenia powiązań (traceability) i zaawansowanego raportowania w oparciu o powiązania obiektów.

logo abnf soflab

Jest narzędziem stworzonym na potrzeby weryfikacji plików płaskich typu ABNF, za pomocą którego możemy w szybki i prosty sposób zweryfikować  poprawności danych w  nim zawartych, jak i samej jego struktury na podstawie dobranych reguł.

ikona narzędzia do testowania TARS

Soflab TARS jest narzędziem stworzonym od podstaw przez Soflab Technology w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu analizy i raportowania wyników Testów Automatycznych, szczególnie w przypadku realizacji prac przez rozproszony zespół projektowy