PRODUKTY

MASKOWANIE DANYCH

Soflab GALL umożliwia zespołom programistycznym i testowym wykorzystanie baz danych, zawierających wiarygodne informacje, które dzięki anonimizacji są bezpieczne, a jednocześnie zachowują spójność. Pozwala również na pseudoanonimizację i realizację prawa do zapomnienia w środowiskach produkcyjnych.

CONTINUOUS QUALITY

Continuous Quality to idea ciągłej i automatycznej kontroli jakości oprogramowania na każdym etapie procesu wytwarzania oprogramowania, zapewniająca ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów oraz obniżenie kosztów związanych z naprawianiem defektów.

IT Service Management (ITSM)

Wdrożenie IT Service Management pozwala efektywnie zarządzać usługami IT i wspierać kluczowe procesy ITIL w organizacji. Rozwiązanie ITSM Soflab Technology jest elastyczne, modułowe, zbudowane w oparciu o zestaw narzędzi naszego partnera – firmy Atlassian.

TARS

Soflab TARS jest narzędziem stworzonym od podstaw przez Soflab Technology w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu analizy oraz raportowania wyników Testów Automatycznych.
Może mieć szczególne zastosowanie w przypadku realizacji prac przez rozproszony zespół projektowy.