TARS

TARS

Soflab TARS jest narzędziem stworzonym od podstaw przez Soflab Technology w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu analizy i raportowania wyników Testów Automatycznych, szczególnie w przypadku realizacji prac przez rozproszony zespół projektowy.

Korzyści z zastosowania narzędzia

 • Skrócenie czasu dostarczania zweryfikowanych wyników testów automatycznych
  Rozwiązanie  doskonale sprawdza się w projektach opartych na metodykach zwinnych, w których bardzo istotne jest  jak najszybsze dostarczenie zweryfikowanych wyników  testów uruchamianych z dużą częstotliwością.
 • Równoległą analizę wyników testów z wielu środowisk testowych
  Maksymalizacja korzyści z zastosowania narzędzia jest szczególnie widoczna w przypadku realizacji testów automatycznych na wielu równoległych środowiskach testowych, w ramach podejścia Continuous Delivery / DevOps.
 • Usprawnienie procesu analizy i raportowania
  Narzędzie pozwala na pełną kontrolę całego procesu raportowego (wyników testów w czasie rzeczywistym) oraz umożliwia sprawną zmianę alokacji pomiędzy różnymi poziomami wsparcia/specjalizacji osób podejmujących analizę wyników dla poszczególnych przypadków/skryptów testowych, co w efekcie daje możliwość istotnej oszczędności czasu dostawy raportów, oraz zaangażowania zespołu w obszarze analizy i raportowania wyników.

Korzyści z zastosowania narzędzia

 • Skrócenie czasu dostarczania zweryfikowanych wyników testów automatycznych
  Rozwiązanie  doskonale sprawdza się w projektach opartych na metodykach zwinnych, w których bardzo istotne jest  jak najszybsze dostarczenie zweryfikowanych wyników  testów uruchamianych z dużą częstotliwością.
 • Równoległą analizę wyników testów z wielu środowisk testowych
  Maksymalizacja korzyści z zastosowania narzędzia jest szczególnie widoczna w przypadku realizacji testów automatycznych na wielu równoległych środowiskach testowych, w ramach podejścia Continuous Delivery / DevOps.
 • Usprawnienie procesu analizy i raportowania
  Narzędzie pozwala na pełną kontrolę całego procesu raportowego (wyników testów w czasie rzeczywistym) oraz umożliwia sprawną zmianę alokacji pomiędzy różnymi poziomami wsparcia/specjalizacji osób podejmujących analizę wyników dla poszczególnych przypadków/skryptów testowych, co w efekcie daje możliwość istotnej oszczędności czasu dostawy raportów, oraz zaangażowania zespołu w obszarze analizy i raportowania wyników.

Jak to działa?

W stworzonym przez Soflab Technology rozwiązaniu, w ramach wykorzystywanego frameworku kodu testów, pojedyncze skrypty raportują wyniki swojego wykonania bezpośrednio do narzędzia Soflab TARS, które umożliwia łączenie w jeden zbiorczy raport z wielu równolegle wykonywanych wątków w ramach zestawu uruchomionych skryptów.

Rozpoczęcie analizy jest możliwe już po wykonaniu pierwszego skryptu z uruchomionego zestawu testów, bez konieczności oczekiwania na wyniki wszystkich skryptów z tego zestawu, jak to często ma miejsce w przypadku standardowych rozwiązań raportujących.

Analityk testów automatycznych na etapie wstępnej analizy ma możliwość powiązania  z błędem analizowanego wyniku z uruchomienia skryptu (dzięki integracji z JIRA),  zmianę statusu wykonania skryptu, jak również alokację analizy do weryfikacji na wyższym poziomie wsparcia.

Po zweryfikowaniu wszystkich skryptów z uruchomionego zestawu generowany jest raport  z wynikami testów oraz analizy z opcją eksportu do pliku .xls  bądź zamieszczenia w wiadomości e-mail.

Jak to działa?

W stworzonym przez Soflab Technology rozwiązaniu, w ramach wykorzystywanego frameworku kodu testów, pojedyncze skrypty raportują wyniki swojego wykonania bezpośrednio do narzędzia Soflab TARS, które umożliwia łączenie w jeden zbiorczy raport z wielu równolegle wykonywanych wątków w ramach zestawu uruchomionych skryptów.

Rozpoczęcie analizy jest możliwe już po wykonaniu pierwszego skryptu z uruchomionego zestawu testów, bez konieczności oczekiwania na wyniki wszystkich skryptów z tego zestawu, jak to często ma miejsce w przypadku standardowych rozwiązań raportujących.

Analityk testów automatycznych na etapie wstępnej analizy ma możliwość powiązania  z błędem analizowanego wyniku z uruchomienia skryptu (dzięki integracji z JiRA),  zmianę statusu wykonania skryptu, jak również alokację analizy do weryfikacji na wyższym poziomie wsparcia.

Po zweryfikowaniu wszystkich skryptów z uruchomionego zestawu generowany jest raport  z wynikami testów oraz analizy z opcją eksportu do pliku .xls  bądź zamieszczenia w wiadomości e-mail.

Funkcje narzędzia

Soflab TARS umożliwia:

 • Wielopoziomową konfigurację ról i uprawnień w systemie

 • Obsługę wielu równoległych projektów

 • Obsługę wielu popularnych framework-ów testowych

 • Parametryzację i objęcie raportowaniem dowolnych, dodatkowych atrybutów skryptów – niemożliwych lub trudnych do parametryzacji na poziomie kodu

 • Dostosowanie wyglądu raportu z uwzględnieniem raportowania trendu z ostatnich uruchomień na poziomie każdego skryptu

 • Integrację z JiRA w zakresie zgłaszania błędów oraz pobierania informacji o znanych błędach, co prowadzi do skrócenia czasu analizy raportu

 • Eksport wyników testów wraz z wykonaną analizą do plików .xls

 • Generowanie widoku raportu do zamieszczenia w wiadomości e-mail

Funkcje narzędzia

Soflab TARS umożliwia:

 • Wielopoziomową konfigurację ról i uprawnień w systemie

 • Obsługę wielu równoległych projektów

 • Obsługę wielu popularnych framework-ów testowych

 • Parametryzację i objęcie raportowaniem dowolnych, dodatkowych atrybutów skryptów – niemożliwych lub trudnych do parametryzacji na poziomie kodu

 • Dostosowanie wyglądu raportu z uwzględnieniem raportowania trendu z ostatnich uruchomień na poziomie każdego skryptu

 • Integrację z JiRA w zakresie zgłaszania błędów oraz pobierania informacji o znanych błędach, co prowadzi do skrócenia czasu analizy raportu

 • Eksport wyników testów wraz z wykonaną analizą do plików .xls

 • Generowanie widoku raportu do zamieszczenia w wiadomości e-mail