OFERTA

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością jest procesem ciągłym, mającym na celu poprawę jakości produktów i rozwiązań IT przez optymalizację funkcjonujących procesów. W zależności od potrzeb Klienta, może koncentrować się na działaniach testowych, jak też dotyczyć całego procesu wytwórczego oprogramowania.

Jakość produktów i rozwiązań ICT jest budowana od początku projektu czy procesu wytwórczego i często nie da się jej osiągnąć poprzez samo testowanie. Dlatego niezwykle istotne jest, aby proces zarządzania jakością obejmował wszystkie etapy – począwszy od definiowania zakresu prac, zebrania wymagań i ich weryfikacji, analizy, projektowania rozwiązania, poprzez kodowanie, aż do testowania i zarządzania zmianą. Skutecznym narzędziem zapewniającym niezależną ocenę systemu, procesu, projektu, produktu czy całej organizacji może być również audyt.

Audyt i usługi doradcze wykonywane są w Soflab przez doświadczonych konsultantów, którzy na co dzień pracują na projektach wdrożeń, utrzymania oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwa.

KORZYŚCI

 • Podniesienie efektywności testowania poprzez optymalizację procesów, zapewnienie odpowiednich zasobów – takich, jak środowiska, dane czy narzędzia testowe
 • Rzetelna diagnoza problemów i przyczyn obniżonej efektywności
 • Zdefiniowanie KPI, SLA i OLA pomiędzy uczestnikami procesu wytwórczego i możliwość ich rozliczania, łącznie z egzekwowaniem kar umownych
 • Możliwość zdefiniowania optymalnego zakresu prac testowych i efektywnego kosztowo modelu outsourcowania całości bądź wybranych testów ICT

ZAKRES USŁUG

 • Przygotowanie strategii i planów testów
 • Przegląd, usprawnienie i wdrożenie procesu testowego
 • Organizacja i nadzór testów
 • Zarządzanie testami
 • Zarządzanie problemami testowymi
 • Przegląd i usprawnienie procesu wytwórczego
 • Weryfikacja gotowości operacyjnej