MODELE WSPÓŁPRACY

Usługi zdalne

Elastyczny zespół profesjonalistów w optymalnej cenie

 • Optymalizacja kosztowa i czasowa
 • Bezpieczeństwo informacji oparte o ISO 27001
 • Elastyczne dostosowanie czasu realizacji prac do potrzeb Klienta

Usługi cykliczne

Ciągłe zapewnianie jakości istotnych elementów rozwiązania

 • Stałe monitorowanie poziomu jakości
 • Zapewnienie stałej dostępności, bezpieczeństwa, wydajności rozwiązania
 • Łatwe planowanie budżetu po stronie Klienta

Wynajem zespołów

Właściwi ludzie, na właściwym miejscu, we właściwym czasie

 • Uzupełnienie zespołów w wymaganym czasie
 • Dynamiczny i elastyczny personel
 • Szybki dostęp do brakujących kompetencji

Kompleksowy outsourcing testów

Zobowiązanie do dostarczania rezultatów

 • Pełna odpowiedzialność za jakość rozwiązań
 • Usługi oparte o wynik zgodnie z SLA
 • Sprawdzone praktyki rynkowe
 • Zapewnienie środowiska narzędziowego
 • Ciągła, mierzalna poprawa

Realizacja projektu

Zapewnianie jakości przez cały proces

 • Odpowiedzialność za osiągnięcie celów jakościowych projektu
 • Umowa oparta na czasie i zakresie projektu (Fixed Price)
 • Koordynacja dostarczania produktów projektu