MATRYCA

TESTÓW

MATRYCA TESTÓW

Matryca testów jest narzędziem stworzonym od podstaw przez Soflab Technology w celu wsparcia procesu planowania testów, optymalizacji zakresu testów, śledzenia powiązań (traceability) i zaawansowanego raportowania w oparciu o powiązania obiektów.

Rozwiązanie oparte na zdobytym doświadczeniu

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi wspierających proces testowy, głównie skupiających się na etapie realizacji testów. Natomiast prawdziwe wyzwanie stanowi zarządzanie zakresem testów i właściwe raportowanie statusu postępu ich realizacji.

Rozwiązanie przygotowane przez Soflab Technology wspiera przede wszystkim obszar planowania i projektowania testów.  Co więcej, matryca testów usprawnia  i wspomaga  proces wykonania, monitorowania i kontroli oraz zamknięcia testów,  przez co jest doceniana zarówno przez testerów, jak i przez kierownictwo (umożliwia dostarczanie szczegółowych informacji zarządczych).

Narzędzie jest wynikiem kilkuletniej pracy zespołów specjalistów organizowanych przez Soflab Technology i wykorzystuje ich praktyczne doświadczenia z obszaru testów. Do tej pory zostało ono zastosowane i zweryfikowane w realizacji wielu projektów, w różnych branżach.

Zarządzanie zakresem testów, wparcie planowania

Matryca testów umożliwia:

 • importowanie lub definiowanie procesów biznesowych danej organizacji
 • określanie systemów środowiska IT
 • wprowadzanie wymagań projektowych
 • określanie istotnych elementów wdrożenia, tj. kluczowych funkcjonalności, obszarów technicznych, które mogą być wykorzystane do grupowania zakresu testów
 • podział zakresów wprowadzonych danych w dowolny sposób, co pozwala w szybki sposób zarządzić zmianą (CR) realizowanych wdrożeń

Śledzenie powiązań

Zastosowane algorytmy pozwalają w prosty sposób powiązać obiekty (m.in. procesy biznesowe, wymagania, produkty, systemy i przypadki testowe) niezbędne do przeprowadzenia procesu testów.

Ponadto zapewniają ciągłą możliwość śledzenia wykreowanych powiązań (traceability), a tym samym łatwe zarządzanie zakresem testów w przypadku zmian.

Stworzone powiązania pozwalają na analizowanie danych z realizacji testów na wielu różnych płaszczyznach.

Zaawansowane raportowanie

Wsparcie  procesu zaawansowanego raportowania  opiera się  między innymi na:

 • możliwości definiowania dodatkowych atrybutów elementów powiązań oraz tworzenia dla nich powiązań, co pozwala zapewnić kompleksowe raportowanie postępu testów, adresujące lepiej wymagania interesariuszy wdrożenia
 • możliwości uszeregowania wprowadzonych artefaktów
 • prezentacji danych, która  dzięki właściwemu określeniu dodatkowych atrybutów specyficznych dla wdrożenia oraz zbudowanym powiązaniom, wspiera statusowanie postępu prac i sam proces odbioru oprogramowania

Risk Based Testing

Proponowane przez Soflab Technology rozwiązanie daje możliwość wprowadzania wag określających złożoność techniczną realizacji oraz ważność biznesową poszczególnych funkcjonalności.

Każdy element zakresu testów, także zdefiniowany dodatkowy własny atrybut, może zostać przypisany do stworzonych słowników, których elementy także mogą mieć określone wagi RBT.

Dzięki takiemu podejściu identyfikacja krytycznego zakresu wdrożenia staje się zdecydowanie bardziej przejrzysta i  kompletna.

Eksport danych do narzędzi ALM

Narzędzie posiada odpowiednie mechanizmy, za pomocą których w prosty i szybki sposób można zaimportować stworzony zakres testów ze wszystkimi wypracowanymi artefaktami i powiązaniami do narzędzi typu ALM (np. HP QC, JIRA, SpiraTest).

Dodatkowo w dowolnym momencie istnieje możliwość eksportu każdego zakresu lub podzakresu testów  z matrycy do  dokumentów w różnym formacie, ułatwiając tym samym przegląd wytworzonych materiałów.

Rozwiązanie oparte na zdobytym doświadczeniu

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi wspierających proces testowy, głównie skupiających się na etapie realizacji testów. Natomiast prawdziwe wyzwanie stanowi zarządzanie zakresem testów i właściwe raportowanie statusu postępu ich realizacji.

Rozwiązanie przygotowane przez Soflab Technology wspiera przede wszystkim obszar planowania i projektowania testów.  Co więcej, matryca testów usprawnia  i wspomaga  proces wykonania, monitorowania i kontroli oraz zamknięcia testów,  przez co jest doceniana zarówno przez testerów, jak i przez kierownictwo (umożliwia dostarczanie szczegółowych informacji zarządczych).

Narzędzie jest wynikiem kilkuletniej pracy zespołów specjalistów organizowanych przez Soflab Technology i wykorzystuje ich praktyczne doświadczenia z obszaru testów. Do tej pory zostało ono zastosowane i zweryfikowane w realizacji wielu projektów, w różnych branżach.

Zarządzanie zakresem testów, wparcie planowania

Matryca testów umożliwia:

 • importowanie lub definiowanie procesów biznesowych danej organizacji
 • określanie systemów środowiska IT
 • wprowadzanie wymagań projektowych
 • określanie istotnych elementów wdrożenia, tj. kluczowych funkcjonalności, obszarów technicznych, które mogą być wykorzystane do grupowania zakresu testów
 • podział zakresów wprowadzonych danych w dowolny sposób, co pozwala w szybki sposób zarządzić zmianą (CR) realizowanych wdrożeń

Śledzenie powiązań

Zastosowane algorytmy pozwalają w prosty sposób powiązać obiekty (m.in. procesy biznesowe, wymagania, produkty, systemy i przypadki testowe) niezbędne do przeprowadzenia procesu testów.

Ponadto zapewniają ciągłą możliwość śledzenia wykreowanych powiązań (traceability), a tym samym łatwe zarządzanie zakresem testów w przypadku zmian.

Stworzone powiązania pozwalają na analizowanie danych z realizacji testów na wielu różnych płaszczyznach.

Zaawansowane raportowanie

Wsparcie  procesu zaawansowanego raportowania  opiera się  między innymi na:

 • możliwości definiowania dodatkowych atrybutów elementów powiązań oraz tworzenia dla nich powiązań, co pozwala zapewnić kompleksowe raportowanie postępu testów, adresujące lepiej wymagania interesariuszy wdrożenia
 • możliwości uszeregowania wprowadzonych artefaktów
 • prezentacji danych, która  dzięki właściwemu określeniu dodatkowych atrybutów specyficznych dla wdrożenia oraz zbudowanym powiązaniom, wspiera statusowanie postępu prac i sam proces odbioru oprogramowania

Risk Based Testing

Proponowane przez Soflab Technology rozwiązanie daje możliwość wprowadzania wag określających złożoność techniczną realizacji oraz ważność biznesową poszczególnych funkcjonalności.

Każdy element zakresu testów, także zdefiniowany dodatkowy własny atrybut, może zostać przypisany do stworzonych słowników, których elementy także mogą mieć określone wagi RBT.

Dzięki takiemu podejściu identyfikacja krytycznego zakresu wdrożenia staje się zdecydowanie bardziej przejrzysta i  kompletna.

Eksport danych do narzędzi ALM

Narzędzie posiada odpowiednie mechanizmy, za pomocą których w prosty i szybki sposób można zaimportować stworzony zakres testów ze wszystkimi wypracowanymi artefaktami i powiązaniami do narzędzi typu ALM (np. HP QC, JIRA, SpiraTest).

Dodatkowo w dowolnym momencie istnieje możliwość eksportu każdego zakresu lub podzakresu testów  z matrycy do  dokumentów w różnym formacie, ułatwiając tym samym przegląd wytworzonych materiałów.