ABNF

AUDITOR

ABNF

AUDITOR

Jest narzędziem stworzonym na potrzeby weryfikacji plików płaskich typu ABNF, za pomocą którego możemy w szybki i prosty sposób zweryfikować poprawności danych w  nim zawartych, jak i samej jego struktury na podstawie dobranych reguł.

Zastosowanie

Narzędzie zwiększa efektywność weryfikacji oraz pozwala na wdrożenie wysokiej jakości rozwiązań w organizacjach, w których wyzwaniem jest duża ilość danych pochodząca z wielu źródeł. Weryfikacja danych obejmuje testy mające na celu identyfikację problemów dotyczących wolumenu, integralności, spójności i poprawności danych oraz ich walidacji przez zdefiniowane reguły.

Narzędzie może być doskonałym wsparciem w:

 • Procesie migracji danych wynikających ze zmiany technologii lub systemu informatycznego.

  Za pomocą narzędzia możliwa jest weryfikacja poprawności plików ekstrakcyjnych na potrzeby migracji, na przykład pod względem poprawności danych w nim zawartych.

 • Weryfikacji poprawności przepływu danych między systemami.

  Dzięki WPP możliwe będzie poddanie w sposób efektywniejszy weryfikacji każdego z wygenerowanych plików przed pobraniem go przez system docelowy.

 • Weryfikacji poprawności eksportu danych do plików tekstowych.

  Narzędzie zweryfikuje poprawność formatu danych zawartych w wygenerowanych plikach.

Wczytywanie danych

Narzędzie pozwala na wczytanie plików płaskich zawierających złożone struktury danych, wygenerowane przez systemy informatyczne do tabel bazy danych, w celu ich dalszej weryfikacji.

Możliwe jest ładowanie jednocześnie kilku plików. W systemie ewidencjonowany jest przebieg i poprawność procesu ładowania.

Weryfikacja

Narzędzie pozwala na weryfikację pojedynczego pliku, analizę porównawczą dwóch plików (całościową lub częściową), analizę porównawczą pliku i danych pochodzących z bazy zewnętrznej.

Przed uruchomieniem weryfikacji w narzędziu użytkownik ma możliwość określenia:

 1. Ilości reguł – uruchomienie pojedynczej reguły weryfikacyjnej, kilku wybranych reguł naraz lub pakietu reguł (reguł strukturalnych/reguł dotyczących zawartości/reguł biznesowych).

 2. Zakresu tabel/typów plików podlegających weryfikacji wybraną regułą.

Narzędzie umożliwia  konfiguracje nowych reguł na podstawie 3 typów:

 • poprawności struktury plików/danych

 • poprawności zawartości (treści), wymagalności danych oraz ich zależności

 • poprawności biznesowej, np. skomplikowanych obliczeń matematycznych na podstawie wzorów

Wyniki każdej weryfikacji są odnotowywane w systemie i możliwe do wyeksportowania do pliku (np. excel).

Raportowanie

W systemie przechowywane są dane historyczne:

 • o przeprowadzonych weryfikacjach
 • o niezgodnościach, które wykryto podczas weryfikacji

Taki zakres informacji umożliwia budowanie raportów pozwalających na prowadzenie statystyk dotyczących występowania poszczególnych rodzajów błędów w czasie, łatwą identyfikację wykrytych niezgodności w weryfikowanym pliku oraz odnalezienie weryfikowanych danych w bazie.