Scaled Agile

Scaled Agile Framework® (SAFe®) jest publicznie dostępną, interaktywną bazą wiedzy obejmującą sprawdzone, zintegrowane praktyki stosowania zwinnych metod Lean-Agile tworzenia oprogramowania w skali dużych organizacji. Skalowalność i budowa modułowa pozwalają dowolnej organizacji na zastosowanie SAFe® w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych, poprawy satysfakcji i zaangażowania pracowników.
SAFe® synchronizuje koordynację, współpracę i dostarczanie produktów dla dużej liczby zespołów agile. Wspiera zarówno produkcje oprogramowania oraz sprzętu od małych inicjatyw angażujących poniżej 100 praktyków aż do ogromnych przedsięwzięć związanych z budową złożonych, skomplikowanych systemów informatycznych angażujących tysiące ludzi. SAFe® został opracowany w odpowiedzi na wyzwania i problemy Klientów związane ze skalowaniem projektów i programów. Bazuje na trzech podstawowych kanonach wiedzy: Agile Development, Lean Product Development oraz na myśleniu systemowym.