Robotyzacja procesów biznesowych (RPA)

Nasze wieloletnie doświadczenie w automatyzacji testów w połączeniu z praktyczną znajomością zagadnień związanych z RPA (Robotic Process Automation) zaowocowało poszerzeniem oferty o Soflab RMS (Robot Management System). Produkt ten, to nie tylko narzędzie, lecz metodyka wdrażania rozwiązań klasy RPA u naszych Klientów. Soflab RMS umożliwia zunifikowane zarządzenie i monitorowanie automatów i robotów niezależnie od zastosowanych technologii.

 

Skorzystaj z naszej oferty automatyzacji procesów biznesowych. Dzięki RPA (Robotics Process Automation) powtarzalne i żmudne zadania, które były dotychczas wykonywane ręcznie, zostaną odwzorowane przez program komputerowy. Dokładność i wysoka jakość wykonywania zadań w RPA pozwala zmniejszyć ryzyko błędu.

 

Jeśli Twoja branża podlega silnym regulacjom prawnym, a każdy błąd mógłby narazić firmę na wysokie koszty, z RPA łatwiej będzie Ci zarządzać ryzykiem i działać zgodnie z przepisami branżowymi i audytowymi.

 

Pomyśl o robocie programistycznym jak o wirtualnym pracowniku, który nigdy się nie męczy, nawet jeśli działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i biegle porusza się wśród danych, które są przechowywane w różnych miejscach i systemach.

 

Naszym partnerem we wdrożeniach RPA jest firma Nova Praxis, która zajmuje się analizą i pomiarami procesów.

KORZYŚCI  ZAKRES USŁUG

KORZYŚCI 

 • Sprawdzona strategia wdrożeń RPA – kompleksowy i ustrukturyzowany proces implementacji RPA
 • Zwiększenie wydajności i jakości procesów
 • Redukcja czasu i/lub kosztów wytworzenia oraz poprawa dostępności produktów, informacji, danych
 • Skalowalność procesów (poprzez dostosowanie ilości robotów)
 • Usługa nawet 24/7
 • Integracja danych z wielu systemów
 • Zwiększenie satysfakcji klientów (standaryzacja)
 • Wykorzystanie pracowników do bardziej wartościowych działań i zwiększenie ich motywacji
 • Poprawa spójności danych
 • Automatyzacja i robotyzacja powtarzalnych czynności w procesach

ZAKRES USŁUG

 • Analiza i mapowanie procesów biznesowych
 • Pomiar procesów biznesowych i identyfikacja problemów
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Strategia zastosowania robotyzacji procesów
 • Analiza korzyści z zastosowania robotów
 • Przygotowanie procesów do robotyzacji
 • Budowa, wdrożenie i utrzymanie robotów
 • Szkolenia
 • Usługi wsparcia procesu zarządzania zmianą w organizacji
 • Usługi wsparcia wewnętrznych zespołów ds. robotyzacji