OFERTA

Zarządzanie projektami

Realizacja projektów w zadanym czasie, zakresie i z odpowiednią jakością jest kluczowa dla rozwoju każdej firmy. Wymaga także stworzenia i utrzymania wykwalifikowanego zespołu projektowego.

Często stosowanym rozwiązaniem jest wynajęcie specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych lub zakup usług uzupełniających brakujące kompetencje.
W naszej pracy dostosowujemy sposób realizacji do typu projektów oraz metod pracy wykorzystywanych u Klienta, wspierając się światowymi standardami oraz najlepszymi praktykami w zarządzaniu projektami. Zespół Soflab posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów.
 
Nasi specjaliści posiadają również certyfikaty poświadczające ich wiedzę teoretyczną takie, jak:
  • Prince2,
  • PMP,
  • Agile PM,
  • MSP,
  • Scrum Master,
  • SPC.
KORZYŚCI ZAKRES USŁUG

KORZYŚCI

 • Obiektywizm – niezależna od organizacji i dostawcy ocena projektu
 • Doświadczenie – wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas realizacji projektów w różnych firmach
 • Kwalifikacje – umiejętności potwierdzone certyfikatami
 • Niższe koszty – zespół projektowy jest zatrudniony wyłącznie na okres trwania projektu
 • Redukcja ryzyka – poprzez powierzenie kluczowego obszaru wiarygodnemu partnerowi

ZAKRES USŁUG

 • Zwinne zarządzanie projektami
 • Zarządzanie dostawą oprogramowania (Delivery Management)
 • Zarządzanie projektami w tradycyjnym podejściu
 • Biura zarządzania projektami (PMO)