Soflab Technology z tytułem Tricentis Solutions Partner w trzech obszarach narzędziowych!

wrz 4, 2023 | Zarządzanie jakością

 

Tricentis to technologiczny lider w dziedzinie testowania oprogramowania

Tricentis to globalny lider w dostarczaniu rozwiązań i narzędzi do kompleksowej automatyzacji i optymalizacji testów, które pomagają firmom podnieść jakość oprogramowania, przyśpieszyć wdrażanie zmian i zoptymalizować procesy testowe. Producent specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla testowania aplikacji i systemów, które mają zastosowanie we wszystkich branżach bez ograniczeń, jednak najczęściej słyszymy o ich wykorzystywaniu w sektorze finansowym, ubezpieczeniowym, opiece zdrowotnej, handlu detalicznym i wielu innych. Firma sukcesywnie rozszerza swoje portfolio w odpowiedzi na bieżące potrzeby klientów i rynku. Całkowita liczba specjalistów narzędziowych przekroczyła już 200 000, a ilość klientów na całym świecie wynosi ponad 2000!

Rozwiązania Tricentis zapewniają i optymalizują jakość systemów dzięki:

  • automatyzacji testów (Tricentis Tosca) pomagającej zwiększyć efektywność testów, zmniejszyć ryzyko występowania błędów i skracać cykle testowe
  • testom wydajności (Tricentis Neoload) pozwalającym na ciągłą weryfikację wydajności systemów pod wpływem symulowanego obciążenia – testom API (Tricentis Tosca) – umożliwiającym testowanie interfejsów API, kluczowych dla integracji międzysystemowej
  • testom urządzeń mobilnych (Tricentis Tosca Mobile) upraszczającym testy z wykorzystaniem wielu systemów i konfiguracji sprzętowych urządzeń mobilnych
  • testom systemów SAP (Tricentis Tosca, Tricentis Livecompare) umożliwiających analizę wpływu zmian w SAP i testowanie rozwiązań SAP niezależnie od rodzaju produktu czy wersji systemu, w tym wsparcie procesu QA w migracjach do SAP S/4 HANA
  • zarządzaniu testami (Tricentis qTest) wspierającym aktywności testowe włącznie z planowaniem zakresu testów i monitorowaniem postępu testów wykonywanych manualnie oraz automatycznie

Współpraca Tricentis i Soflab Technology w zakresie dostarczania kompleksowej usługi automatyzacji procesów testowych

Soflab jako aktywny partner technologiczny Tricentis od kilku lat oferuje rozwiązania producenta. Nasz pierwszy wspólny projekt obejmował zaimplementowanie rozwiązań Tosca i qTest u największego dostawcy energii w kraju. Zrealizowany z sukcesem potwierdził nasze kompetencje i samodzielność wdrożeniową zespołu Soflab. Wdrożenie narzędzi Tricentis wraz z wypracowaną przez Soflab strategią testów zaowocowało kolejnymi projektami wdrożeniowymi na polskim rynku. Tricentis kładzie duży nacisk na edukację i wspieranie partnerów i monitoring jakości realizowanych projektów. Producent posiada ustandaryzowaną metodykę wdrażania swoich rozwiązań, a konsultanci czuwają nad właściwym przebiegiem projektów, służą wsparciem technicznym i merytorycznym, szczególnie jeśli pojawiają się wyzwania technologiczne w trakcie ich realizacji. Wszyscy partnerzy oraz klienci mają dostęp do platformy edukacyjnej Tricentis, co umożliwia ustandaryzowaną budowę kompetencji narzędziowych, ciągłą edukację oraz aktualizowanie wiedzy wraz z rozwojem narzędzi.

Soflab Solutions Partnerem w obszarach Test Management, Test Automation i Performance Testing

Zespół Soflab dzięki zrealizowanym projektom zdobył unikatowe kompetencje we wdrażaniu narzędzi Tosca (obszar Test Automation), qTest (obszar Test Management) i Neoload (obszar Performance Testing), a nasz nowy poziom partnerstwa z Tricentis jest z jednej strony potwierdzeniem tych kwalifikacji, a z drugiej wskazuje na rozwój dalszej współpracy i kolejne wspólne projekty.

Tricentis Tosca z obszaru naszej certyfikacji jest innowacyjnym narzędziem dedykowanym do automatyzacji testów, wykorzystującym podejście do testowania oparte na modelach (Model Based Test Automation), i adresacji ryzyk (Risk Based Testing) co pozycjonuje to narzędzie w gronie narzędzi no-code/low-code. Ponadto narzędzie umożliwia integrację z narzędziami DevOps wprowadzając jeden wspólny i zrozumiały interfejs dla programistów, testerów i użytkowników biznesowych. Jedną z głównych zalet platformy jest przyspieszenie wydań

oprogramowania poprzez optymalizację czasu tworzenia i utrzymania testów automatycznych dla procesów end-to-end w zespołach, projektach i aplikacjach. Narzędzie umożliwia automatyzację testów w warstwach GUI, API i DB, dzięki czemu użytkownicy osiągają aż 80-90% pokrycia testów automatami. Dzięki wsparciu jakie daje narzędzie użytkownikowi i podejściu opartemu o modele, Testerzy biznesowi mogą z powodzeniem być bezpośrednimi autorami testów automatycznych, co znacząco wpływa na optymalizację czasu testów oraz w dłuższej perspektywie zmniejszenie obciążenia zespołu biznesowego.

Rozwiązanie Tricentis NeoLoad jest jednym z niewielu narzędzi na rynku pozwalających na zapewnienie spójnej jakości we wszystkich wydaniach i projektach w organizacjach dużej skali, czyli standaryzacji testów wydajnościowych w ramach jednej platformy dla różnych typów aplikacji: od webowych po „pudełkowe”, takie jak SAP, Salesforce, Microsoft, Oracle i inne. Neoload oprócz standardowych dla wszystkich narzędzi możliwości zbierania metryk wydajnościowych testowanej komunikacji opartej na różnych protokołach, dzięki unikatowej funkcjonalności 

RealBrowser, posiada możliwość badania wydajności po stronie klienta i przeglądarki. Ponadto NeoLoad natywnie integruje się z wiodącymi narzędziami APM (Dynatrace, AppDynamics, Datadog, Prometheus) co przyczynia się do zwiększenia możliwości analizy wydajności testowanego systemu we wszystkich fazach jego wdrożenia. Pełna integracja Neoload z narzędziami w procesach CI/CD pozwala na ciągłą obserwację trendów wydajnościowych rozwijanych aplikacji co jest podstawą budowy skutecznego i dojrzałego procesu Continuous Performance Testing w każdej organizacji.

Narzędzie qTest to zestaw modułów wspierających zarządzanie i realizację testów w projektach zwinnych i waterfallowych. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie przejrzystości realizowanych prac testowych – począwszy od etapu planowania i monitorowania pokrycia wymagań testami, przez raportowanie wyników testów, po zarządzanie defektami i monitorowanie aktualnego statusu prac. Z poziomu qTest możemy również uruchamiać testy zautomatyzowane w Tosca i Neoload. Jedną z ciekawszych opcji dodatkowych jest moduł qTest Explorer służący

do rejestrowania sesji testów eksploracyjnych oraz generowanie dokumentacji i instrukcji użytkownika na podstawie wykonanych scenariuszy testowych.

 

Nieustanny rozwój w obszarze Quality Assurance

Tricentis jako lider w branży skupia się na rozwoju narzędzi i usług do kompleksowego wspierania procesu testów oprogramowania, nieustannie poszukując innowacji i inwestując w rozwój funkcjonalności swoich produktów. Soflab ze swojej strony, stale obserwuje realne problemy i potrzeby swoich klientów oraz proponuje właściwe narzędzia i technologie. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że rozwiązania oraz plany rozwoju narzędzi Tricentis są w stanie całościowo adresować wyzwania w obszarze QA.  

Bardzo się cieszymy, że partnerstwo technologiczne Soflab i Tricentis oparte o podobne DNA i chęć ciągłego doskonalenia produktów i usług, osiągnęło jeszcze wyższy poziom – ze zdecydowaną korzyścią dla naszych obecnych, oraz przyszłych klientów. 

 

Polecamy również

Jak zaprojektować optymalny dashboard?

Właściwie przygotowane Dashboardy to klucz do efektywnego zarządzania testami w dużych projektach IT

Jak zaprojektować optymalny dashboard? Na co warto zwrócić szczególną uwagę, aby narzędzia, które zbudujemy były skuteczne, dostarczały wartościowych informacji i przyczyniały się do zwiększenia efektywności projektu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w poniższym artykule.

generowanie danych testowych

Poznaj sposoby generowania danych testowych na przykładzie dostępnych narzędzi

Na etapie projektowania testów jednym z kluczowych zadań jest przygotowanie przypadków testowych bazujących na kryteriach akceptacji określonych w dokumentacji. Aby poprawnie przejść wszystkie przygotowane przypadki, często potrzebujemy określonych zasobów, w tym danych testowych.

Soflab Technology – największa polska firma „pure-play” w obszarze Quality Assurance

W tym roku odbyła się już 31. edycja badania Computerworld TOP200, które jest najważniejszym raportem na temat kondycji polskiego rynku teleinformatycznego. W zestawieniu znajdują się kluczowi dostawcy w branży ICT, pośród których wysoko uplasowało się Soflab Technology.

Różne rodzaje i charakterystyka środowisk nieprodukcyjnych

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii oprogramowania, tworzenie oraz utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemu jest kluczową kwestią dla firm. W tym celu niezbędne jest posiadanie różnych rodzajów środowisk nieprodukcyjnych, które umożliwią deweloperom, testerom i innym specjalistom, pracę nad aplikacjami w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu.

Prawne aspekty przetwarzania danych wrażliwych w systemach informatycznych i chmurze obliczeniowej

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się również nowe wyzwania w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci cyfrowej. Wymusza to także konieczność wypracowania nowych regulacji prawnych, które należycie zabezpieczą dane osobowe przetwarzane przez różne podmioty w infrastrukturze informatycznej (instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa).

zmiany-w-sylabusie-istqb

Nowy sylabus ISTQB® Certified Tester Foundation Level – zmiany u podstaw

Nowa wersja sylabusa nie jest jedynie aktualizacją, tudzież wymieszaniem treści istniejących już w sylabusach Foundation i Agile, ale kompletnym przemodelowaniem integrującym niezmienne podstawy testowania z najnowszymi elementami zwinnymi, dodatkowo wzbogaconym o aktualne trendy pozwalające lepiej przygotować się do „testowania przyszłości”.

ChatGPT kłamie jak z nut czyli halucynacje AI

Szukałem tłumaczenia dosyć starej ale specjalistycznej książki na język polski. Postanowiłem skorzystać z ChatGPT, żeby ułatwić sobie te poszukiwania. I jaki jest rezultat? No coż… wniosek jest prosty, jak ChatGPT nie zna odpowiedzi, to ją sobie wymyśli, ale kłamie tak sprawnie, że na początku można mu nawet uwierzyć.

generowanie danych testowych

Poznaj sposoby generowania danych testowych na przykładzie dostępnych narzędzi

Na etapie projektowania testów jednym z kluczowych zadań jest przygotowanie przypadków testowych bazujących na kryteriach akceptacji określonych w dokumentacji. Aby poprawnie przejść wszystkie przygotowane przypadki, często potrzebujemy określonych zasobów, w tym danych testowych.

Soflab Technology – największa polska firma „pure-play” w obszarze Quality Assurance

W tym roku odbyła się już 31. edycja badania Computerworld TOP200, które jest najważniejszym raportem na temat kondycji polskiego rynku teleinformatycznego. W zestawieniu znajdują się kluczowi dostawcy w branży ICT, pośród których wysoko uplasowało się Soflab Technology.

Różne rodzaje i charakterystyka środowisk nieprodukcyjnych

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii oprogramowania, tworzenie oraz utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemu jest kluczową kwestią dla firm. W tym celu niezbędne jest posiadanie różnych rodzajów środowisk nieprodukcyjnych, które umożliwią deweloperom, testerom i innym specjalistom, pracę nad aplikacjami w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu.

Prawne aspekty przetwarzania danych wrażliwych w systemach informatycznych i chmurze obliczeniowej

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się również nowe wyzwania w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci cyfrowej. Wymusza to także konieczność wypracowania nowych regulacji prawnych, które należycie zabezpieczą dane osobowe przetwarzane przez różne podmioty w infrastrukturze informatycznej (instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa).

zmiany-w-sylabusie-istqb

Nowy sylabus ISTQB® Certified Tester Foundation Level – zmiany u podstaw

Nowa wersja sylabusa nie jest jedynie aktualizacją, tudzież wymieszaniem treści istniejących już w sylabusach Foundation i Agile, ale kompletnym przemodelowaniem integrującym niezmienne podstawy testowania z najnowszymi elementami zwinnymi, dodatkowo wzbogaconym o aktualne trendy pozwalające lepiej przygotować się do „testowania przyszłości”.

ChatGPT kłamie jak z nut czyli halucynacje AI

Szukałem tłumaczenia dosyć starej ale specjalistycznej książki na język polski. Postanowiłem skorzystać z ChatGPT, żeby ułatwić sobie te poszukiwania. I jaki jest rezultat? No coż… wniosek jest prosty, jak ChatGPT nie zna odpowiedzi, to ją sobie wymyśli, ale kłamie tak sprawnie, że na początku można mu nawet uwierzyć.

Soflab Technology – największa polska firma „pure-play” w obszarze Quality Assurance

W tym roku odbyła się już 31. edycja badania Computerworld TOP200, które jest najważniejszym raportem na temat kondycji polskiego rynku teleinformatycznego. W zestawieniu znajdują się kluczowi dostawcy w branży ICT, pośród których wysoko uplasowało się Soflab Technology.

Różne rodzaje i charakterystyka środowisk nieprodukcyjnych

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii oprogramowania, tworzenie oraz utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemu jest kluczową kwestią dla firm. W tym celu niezbędne jest posiadanie różnych rodzajów środowisk nieprodukcyjnych, które umożliwią deweloperom, testerom i innym specjalistom, pracę nad aplikacjami w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu.

Prawne aspekty przetwarzania danych wrażliwych w systemach informatycznych i chmurze obliczeniowej

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się również nowe wyzwania w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci cyfrowej. Wymusza to także konieczność wypracowania nowych regulacji prawnych, które należycie zabezpieczą dane osobowe przetwarzane przez różne podmioty w infrastrukturze informatycznej (instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa).

zmiany-w-sylabusie-istqb

Nowy sylabus ISTQB® Certified Tester Foundation Level – zmiany u podstaw

Nowa wersja sylabusa nie jest jedynie aktualizacją, tudzież wymieszaniem treści istniejących już w sylabusach Foundation i Agile, ale kompletnym przemodelowaniem integrującym niezmienne podstawy testowania z najnowszymi elementami zwinnymi, dodatkowo wzbogaconym o aktualne trendy pozwalające lepiej przygotować się do „testowania przyszłości”.

ChatGPT kłamie jak z nut czyli halucynacje AI

Szukałem tłumaczenia dosyć starej ale specjalistycznej książki na język polski. Postanowiłem skorzystać z ChatGPT, żeby ułatwić sobie te poszukiwania. I jaki jest rezultat? No coż… wniosek jest prosty, jak ChatGPT nie zna odpowiedzi, to ją sobie wymyśli, ale kłamie tak sprawnie, że na początku można mu nawet uwierzyć.

Różne rodzaje i charakterystyka środowisk nieprodukcyjnych

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii oprogramowania, tworzenie oraz utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemu jest kluczową kwestią dla firm. W tym celu niezbędne jest posiadanie różnych rodzajów środowisk nieprodukcyjnych, które umożliwią deweloperom, testerom i innym specjalistom, pracę nad aplikacjami w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu.

Prawne aspekty przetwarzania danych wrażliwych w systemach informatycznych i chmurze obliczeniowej

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się również nowe wyzwania w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci cyfrowej. Wymusza to także konieczność wypracowania nowych regulacji prawnych, które należycie zabezpieczą dane osobowe przetwarzane przez różne podmioty w infrastrukturze informatycznej (instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa).

zmiany-w-sylabusie-istqb

Nowy sylabus ISTQB® Certified Tester Foundation Level – zmiany u podstaw

Nowa wersja sylabusa nie jest jedynie aktualizacją, tudzież wymieszaniem treści istniejących już w sylabusach Foundation i Agile, ale kompletnym przemodelowaniem integrującym niezmienne podstawy testowania z najnowszymi elementami zwinnymi, dodatkowo wzbogaconym o aktualne trendy pozwalające lepiej przygotować się do „testowania przyszłości”.

ChatGPT kłamie jak z nut czyli halucynacje AI

Szukałem tłumaczenia dosyć starej ale specjalistycznej książki na język polski. Postanowiłem skorzystać z ChatGPT, żeby ułatwić sobie te poszukiwania. I jaki jest rezultat? No coż… wniosek jest prosty, jak ChatGPT nie zna odpowiedzi, to ją sobie wymyśli, ale kłamie tak sprawnie, że na początku można mu nawet uwierzyć.

Prawne aspekty przetwarzania danych wrażliwych w systemach informatycznych i chmurze obliczeniowej

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się również nowe wyzwania w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci cyfrowej. Wymusza to także konieczność wypracowania nowych regulacji prawnych, które należycie zabezpieczą dane osobowe przetwarzane przez różne podmioty w infrastrukturze informatycznej (instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa).

zmiany-w-sylabusie-istqb

Nowy sylabus ISTQB® Certified Tester Foundation Level – zmiany u podstaw

Nowa wersja sylabusa nie jest jedynie aktualizacją, tudzież wymieszaniem treści istniejących już w sylabusach Foundation i Agile, ale kompletnym przemodelowaniem integrującym niezmienne podstawy testowania z najnowszymi elementami zwinnymi, dodatkowo wzbogaconym o aktualne trendy pozwalające lepiej przygotować się do „testowania przyszłości”.

ChatGPT kłamie jak z nut czyli halucynacje AI

Szukałem tłumaczenia dosyć starej ale specjalistycznej książki na język polski. Postanowiłem skorzystać z ChatGPT, żeby ułatwić sobie te poszukiwania. I jaki jest rezultat? No coż… wniosek jest prosty, jak ChatGPT nie zna odpowiedzi, to ją sobie wymyśli, ale kłamie tak sprawnie, że na początku można mu nawet uwierzyć.

zmiany-w-sylabusie-istqb

Nowy sylabus ISTQB® Certified Tester Foundation Level – zmiany u podstaw

Nowa wersja sylabusa nie jest jedynie aktualizacją, tudzież wymieszaniem treści istniejących już w sylabusach Foundation i Agile, ale kompletnym przemodelowaniem integrującym niezmienne podstawy testowania z najnowszymi elementami zwinnymi, dodatkowo wzbogaconym o aktualne trendy pozwalające lepiej przygotować się do „testowania przyszłości”.

ChatGPT kłamie jak z nut czyli halucynacje AI

Szukałem tłumaczenia dosyć starej ale specjalistycznej książki na język polski. Postanowiłem skorzystać z ChatGPT, żeby ułatwić sobie te poszukiwania. I jaki jest rezultat? No coż… wniosek jest prosty, jak ChatGPT nie zna odpowiedzi, to ją sobie wymyśli, ale kłamie tak sprawnie, że na początku można mu nawet uwierzyć.