ZAPYTANIE OFERTOWE SOFLAB TECHNOLOGY_1_7_2016

 

Szanowni Państwo,

SOFLAB TECHNOLOGY Sp. z o. o ogłasza Zapytanie Ofertowe w związku z:

– zamiarem realizacji Projektu „Opracowanie Wirtualnego doradcy zawodowego”, na który to Projekt Zamawiający chce pozyskać dofinansowanie ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 2 Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Ofertę prosimy przygotować na edytowalnym formularzu (załączony dokument word – „Formularz Oferty do Zapytania Ofertowego SOFLAB TECHNOLOGY_1_7_2016”)

 

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia niniejszego Zapytania:

– e-mailem z dopiskiem „potwierdzamy przyjęcie Zapytania”

lub

– poprzez przesłanie skanu pierwszej strony formularza oferty z podpisem i pieczątką JN oraz dopiskiem „potwierdzam przyjęcie wraz z podaniem daty wpływu Zapytania”.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji

Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Nojszewski

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2