Zapytanie ofertowe 1/03/2016

 

Soflab Technology („Zamawiający”) zamierza zrealizować projekt „Innowacyjne społeczeństwo obywatelskie – eObywatel” („Projekt”), na który chce pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu SME Programu Horyzont 2020.

W związku z tym Soflab Technology przygotował niniejsze Zapytanie Ofertowe dotyczące wykonania analizy technicznej, środowiskowej oraz rynkowej, a także przeprowadzenia proof-of-concept aplikacji w środowisku zbliżonym do produkcyjnego na potrzeby realizacji wymienionego Projektu.