UiPath

UiPath to firma programistyczna o globalnym zasięgu, która produkuje oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation). 

UiPath rozwija oprogramowanie do automatyzacji powtarzalnych zadań, które zwykle na komputerze wykonują ludzie. Technologia ta wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do emulacji sposobu w jaki ludzie korzystają z komputerów. W połączeniu z interfejsami API zapewnia użytkownikom dostęp do gotowych komponentów, modułów, które można łączyć ze sobą w celu automatyzacji rutynowych, powtarzalnych działań. Wcześniejsze produkty firmy wspomagały wykonywanie zadań w programach takich jak systemy CRM lub ERP, upraszczając obsługę back-office, księgowości, obiegu dokumentów czy przetwarzania zgłoszeń. Nowsze aplikacje firmy obejmują ponadto koordynację z systemami sztucznej inteligencji w celu uproszczenia powtarzalnych zadań biurowych, włącznie z obsługą klienta. Wbudowane w UiPath silniki OCR firm Google, Microsoft i ABBYY mogą też odczytywać informacje z ekranu lub zeskanowanego dokumentu.

W 2022 roku Soflab i UiPath podpisały umowę o współpracy.

Zapytaj o ofertę.