Soflab G.A.L.L.

Dane testowe najwyższej jakości

Soflab G.A.L.L. Test Data Management and Masking Tool umożliwia testowanie systemu na danych dokładnie odwzorowujących dane produkcyjne. Dzięki innowacyjnemu połączeniu funkcji maskowania i generowania eleminuje ryzyko wycieku danych osobowych. Dostarcza automatycznie bezpieczne, syntetyczne dane testowe całkowicie spójne z danymi wyjściowymi.

Soflab G.A.L.L. otrzymał
Polską Nagrodę Innowacyjności!

Polska Nagroda Innowacyjności 2022

  Szybko generuj wartościowe dane testowe

   • połącz zaawansowane algorytymy anonimizacji z atomatycznym tworzeniem danych, by generować dane testowe tak wartościowe jak produkcyjne. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi łączenia danych G.A.L.L. zachowuje wszystkie biznesowe relacje podczas anonimizacji.

  Automatycznie wykrywaj dane wrażliwe

   • usprawnij proces klasyfikacji i identyfikacji danych wrażliwych G.A.L.L. zrobi to automatycznie, wykorzystując funkcję autodiscovery.

  Łatwo zarządzaj polityką ochrony danych

   • G.A.L.L. może przechowywać modele maskowania dla wszystkich systemów wewnętrznych Twojej firmy. Inteligentne maskowanie sprawi, że realizacja prawa do “bycia zapomnianym” nie wpłynie na integralość danych.

  Bezpiecznie analizuj dane

   • Dzięki bezpieczeństwu generowanych danych, zachowujących równocześnie całkowitą spójność statystyczną możesz bez ograniczeń korzystać z potencjału narzędzi business intelligence.

Szybko, łatwo i bezpiecznie generuj duże wolumeny danych testowych

Realizuj prawo do zapomnienia bez utraty informacji o zachowaniu klienta

Zapobiegaj utracie danych poufnych

Automatycznie wykrywaj dane wrażliwe

Zadbaj o ochronę informacji poufnych i zgodność z przepisami RODO.

  Co to jest Soflab G.A.L.L.?

Soflab G.A.L.L. (Global Anonymisation Linked Loader) to zaawansowane, nowoczesne, wszechstronne narzędzie do bezpiecznego i efektywnego zarządzania danymi na dużą skalę. Umożliwia generownie odpowiednich ilości potrzebnych danych testowych w oparciu o dane produkcyjne i dostarczanie ich na środowiska testowe, oraz maskowanie (anonimizację, pseudonimizację) danych na środowiskach produkcyjnych.

Szybki proces tworzenia danych

Z pomocą naszego rozwiązania szybko i bezpiecznie skonwertujesz istniejące dane produkcyjne na wartościowe zanonimizowane dane testowe.  

Automatycznie wykryjesz dane wymagające anonimizacji i zamaskujesz dane wrażliwe. Zasilenie systemu danymi testowymi nigdy nie było tak szybkie. Potrafimy pozyskać dane z różnych baz niezależnie od tego jak złożone jest twoje środowisko produkcyjne. 

Bezpieczeństwo danych w chmurze 

Do wycieku danych dochodzi często w środowiskach testowych i deweloperskich zlokalizowanych w chmurze. Przyczyną może być niezdiagnozowany błąd w kodzie, błąd ludzki albo umieszczenie środowiska poza strefą bezpieczeństwa. Wykorzystanie poufnych danych przez osoby nieuprawnione naraża organizację na dotkliwe kary wynikające z przepisów RODO. Dlatego oferujemy ci automatyczną anonimizacji danych.

Realizacja prawa do zapomnienia 

Soflab G.A.L.L. pozwala w praktyce wdrożyć jednolitą politykę usuwania danych dawnych klientów. Umożliwiamy efektywne kosztowo spełnienie wymogu RODO. Dodatkowo nasze narzędzia do anonimizacji umożliwiają zachowanie cennych danych analitycznych przydatnych w analizach biznesowych. 

Pełne pokrycie danymi testowymi w ramach CI/CD 

Zapewniamy dane testowe automatycznie w zaplanowanym harmonogramie w ramach pipline DevOps. Wysoka jakość danych testowych ogranicza ryzyko słabego pokrycia testami. Z nami testy automatyczne zyskują nową jakość. 

Zrealizuj ideę Continous Quality w praktyce! 

Analiza danych bez ryzyka naruszenia RODO

Po przejściu procedury anonimizacji dane zazwyczaj tracą swoją wartość analityczną. Dajemy Ci nowoczesne narzędzie anonimizujące wybrane informacje z zachowaniem struktury danych. Możesz zatem analizować dane biznesowe unikając jednocześnie udostępniania danych wrażliwych.  

Stosujemy dodatkowe klucze powiazań a zanonimizowane dane odwzorowują reguły biznesowe. Zachowują również pełną spójność statystyczną z danymi oryginalnymi. 

  Najważniejsze cechy Soflab G.A.L.L.

Zapewnia spójność danych   

Podczas maskowania Soflab G.A.L.L. zastępuje wybrane dane prawdziwe, innymi danymi zachowując strukturę i pozwalając na walidację. PESEL, choć fikcyjny, pozostanie zgodny ze schematem nadawania tego numeru. Co więcej, będzie on korespondował z nową, fikcyjną datą urodzenia. Numer polisy pozostanie numerem polisy a miasto – miejsce zamieszkania, zostanie zmienione na inne podobnej wielkości. Spójność zostaje zachowana w ujęciu technicznym, merytorycznym i biznesowym. 

Gwarantuje szybkie wdrożenie 

Dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów BI zapewniamy bardzo szybkie i skuteczne uruchomienie narzędzia. Szybko zobaczysz konkretne efekty. Mamy doświadczenia pracy w złożonych środowiskach testowych i produkcyjnych. 

Obsługuje każdą relacyjną bazę danych 

MySQL, SQL Server, Postgres SQL czy MS Access – dzięki sterownikom JDBC Soflab G.A.L.L. połączy się z każdą relacyjną bazą danych. Może również realizować proces anonimizacji tylko na podstawie plików w formacie CSV lub za pomocą dedykowanego sterownika Python Connector.  

Generuje dane testowe według wzorca 

Rozwiązanie pozwala na tworzenie wielu zestawów danych jednostkowych na podstawie zadanego wzorca. Przykładowo na podstawie danych jednego zanonimizowanego klienta można bezpiecznie utworzyć na wyjściu wiele rekordów o podobnej charakterystyce.  

Automatycznie dostarcza dane testowe 

Raz zdefiniowane scenariusze anonimizacji mogą zostać spięte w proces automatycznego generowania danych do środowiska nieprodukcyjnego z wykorzystaniem G.A.L.L. API. Twoi pracownicy nie muszą martwić się o dane.

Automatycznie identyfikuje dane wrażliwe – autodiscovery 

Funkcja autodiscovery pozwala na automatyczne wykrywanie danych uznanych za wrażliwe. Dzięki niej szybciej ustalisz zakresy danych, które powinny być poddane anonimizacji.   

Szybko daje rezultaty 

Zapewniamy bardzo szybki proces anonimizacji, pseudonimizację i generowania nawet wielkich ilości danych. Nie ma znaczenia, czy potrzebujesz ochronić fragment, całą bazę czy kilka baz. Proces zostanie wykonany z maksymalną szybkością na jaką pozwala konkretna technologia.  

Automatyzuje proces anonimizacji 

Po zdefiniowaniu reguł usuwania danych w systemach dziedzinowych, Soflab G.A.L.L. zapewnia ciągłą i automatyczną implementację reguł 

  Jak skorzystać z Soflab G.A.L.L.?
Chętnie zaproponujemy wdrożenie dostosowane do złożoności Twojego systemu i ilości baz danych.

  Dlaczego Soflab?

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWYWANIA SIĘ DO POTRZEB BIZNESOWYCH KLIENTÓW

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

ZESPÓŁ KOMPETENTNYCH EKSPERTÓW

Łączymy kompetencje eksperta w zakresie Quality Assurance i Business Intelligence tak, aby dane gromadzone w Twojej organizacji zostały wykorzystane w efektywny i bezpieczny sposób.

KOMPLEKSOWA USŁUGA

W ramach usług oferujemy opracowanie zakresu implementacji, instalację i konfigurację Soflab G.A.L.L. oraz szkolenie dla użytkowników.