O ile anonimizacja jest pojęciem znanym dla większości, o tyle słowo pseudonimizacja to coś nowego, co pojawiło się w przestrzeni publicznej wraz z przyjęciem nowej dyrektywy RODO dotyczącej postępowania z tzw. danymi wrażliwymi. Czym się różni anonimizacja od...

czytaj dalej