Artykuły z TAGami:

Agile | Atlassian | DevOps | Jira | JQL | qTest | Tosca | Waterfall | Zarządzanie defektami | Zarządzanie testami

Articles with TAG:

Agile | Atlassian | DevOps | Jira | JQL | qTest | Tosca | Waterfall | Zarządzanie defektami | Zarządzanie testami

Kompetencje miękkie w pracy Testera Agile

Kompetencje miękkie w pracy Testera Agile

Metodyki zwinne wymagają od Testera Agile silnej motywacji, odpowiedniego nastawienia i dobrych zdolności interpersonalnych, ponieważ wymuszają ścisłą współpracę oraz interakcję między członkami zespołów. To wymaga poszerzenia kompetencji, ale i rodzi kilka zagrożeń,...

czytaj dalej