maskowanie danych; anonimizacja; mężczyzna w nowoczesnej serwerowni

Soflab GALL – nowe rozwiązanie do maskowania danych w środowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych

 

System bezpieczeństwa jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo, czyli człowiek. Wykorzystując rzeczywiste dane na środowiskach nieprodukcyjnych, narażamy się na ryzyko ich utraty. Zastosowanie rozwiązania Soflab GALL i użycie zanonimizowanych baz zapewnia bezpieczeństwo, spójność i wiarygodność danych klientów w środowisku nieprodukcyjnym.
Z kolei pseudonimizacja danych produkcyjnych z wykorzystaniem Soflab GALL pozwoli na realizację prawa do zapomnienia zgodnie z RODO.

Środowiska nieprodukcyjne to jeden z tych obszarów w firmie, gdzie najczęściej dochodzi do wycieku danych. Tworzenie środowiska, które odwzorowuje dobrze dane produkcyjne, jest złożone i czasochłonne. To dlatego wiele organizacji klonuje rzeczywiste dane. Kopiowanie danych niesie jednak ze sobą ryzyko wykorzystania ich przez osoby nieuprawnione, mimo zastosowanych środków zabezpieczających, jak monitorowanie lub ograniczenie dostępu do danych, czy ich proste szyfrowanie. Ujawnienie informacji naraża organizację na straty ekonomiczne, utratę zaufania klientów oraz konsekwencje związane z RODO.

Rozwiązanie Soflab GALL wykorzystuje maskowanie danych jako technologię mającą na celu zapobieganie wykorzystaniu danych poufnych. Soflab GALL zastępuje wybrane dane prawdziwe, danymi fikcyjnymi, które mają spójne i realne wartości.
Zanonimizowane dane spełniają te same reguły biznesowe, co dane rzeczywiste (np. zamaskowany wiek nadal znajduje się w tej samej grupie wiekowej, a suma kontrolna PESEL lub karty kredytowej jest obliczana poprawnie). Dane zachowują właściwości statystyczne, integralność i realizm danych oryginalnych, umożliwiając skuteczne i wydajne testowanie, programowanie, analizy i rozwój. Jednocześnie ryzyko ujawnienia danych poufnych zostaje wyeliminowane w 100%.

Narzędzie pozwala również na realizację prawa do zapomnienia, które jest jednym z podstawowych wymagań RODO, przy zachowaniu cennych danych o zachowaniu klientów. Soflab GALL znajdzie więc też zastosowanie w zakresie pseudonimizacji (odwracalnego procesu maskowania) danych produkcyjnych.

Zadbaj o przetwarzanie informacji w swojej firmie i maskuj dane zgodnie z RODO, wykorzystując rozwiązanie Soflab GALL.

Zapraszamy do współpracy.

Przejdź do artykułu, jesli chcesz dowiedzieć się więcej na temat anonimizacji i pseudonimizacji danych i ich zastosowaniu w kontekście RODO.