Exact Solutions

Exact Solutions jest producentem oprogramowania do badania wydajności dużych baz danych systemów transakcyjnych. Narzędzie iReplay pozwala nagrywać obciążenie bazy danych i późniejsze wielokrotne odtwarzanie go w środowisku testowym. Pozwala to na wszechstronną analizę potencjalnych problemów oraz uchronienie przed ich ujawnieniem się w środowiskach produkcyjnych. Narzędzie iWatch umożliwia monitorowanie pracy bazy oraz transakcji SQL w czasie rzeczywistym, analizę niewydajnych zapytań oraz innych problemów związanych z wydajnością silnika bazodanowego. Soflab Technology wykorzystuje narzędzia Exact w środowiskach, w których bazy danych osiągają rozmiary nawet kilku terabajtów.

Zapytaj o ofertę.