OFERTA

Narzędzia, maskowanie danych i środowiska testów

Proces testowania oprogramowania to nie tylko weryfikacja poprawności implementacji wymagań, ale również zarządzanie testaliami, środowiskiem oraz danymi testowymi.

Mając tego świadomość, oferujemy swoim Klientom kompleksową obsługę procesu testowego wspieraną narzędziami open source, jak również rozwiązaniami uznanych producentów (Atlassian, CA TechnologiesCheckmarx, HP, Inflectra, Neotys, SmartBear i inni).

Pomagamy naszym Klientom wybrać i wdrożyć narzędzia najbardziej odpowiadające potrzebom danego przedsięwzięcia, jak również zmodernizować stosowane rozwiązania.

Wykorzystując własne rozwiązanie – Soflab GALL zapewniamy bezpieczeństwo i wiarygodność danych w środowisku nieprodukcyjnym. Informacje są anonimizowane w oparciu o polskie algorytmy, ale zachowują przy tym realizm i właściwości statystyczne. Rozwiązanie pozwala również na parametryzowane powielenie danych wejściowych. Więcej na Soflab GALL.

KORZYŚCI ZAKRES USŁUG

KORZYŚCI

 • Więcej czasu dla testerów na czynności wymagające wiedzy eksperckiej
 • Skrócenie TTM (time to market) poprzez sprawny i transparentny proces testowy
 • Większa świadomość testowania w całej organizacji
 • Automatyczna weryfikacja SLA podpisanego z dostawcami oprogramowania
 • Wyeliminowanie ryzyka ujawnienia danych poufnych w środowiskach nieprodukcyjnych, przy zachowaniu realizmu, integralności, właściwości analitycznych i statystycznych danych
 • Zwiększenie liczebności danych

ZAKRES USŁUG

 • Monitorowanie aplikacji w środowisku produkcyjnym (APM)
 • Wdrażanie narzędzi Atlassian (JiRA, Confluance)
 • Wdrażanie narzędzi wspierania testów typu ALM
 • Wybór / Ewaluacja narzędzi testowych
 • Organizacja środowisk Continuous Quality w DevOPS i Continuous Delivery
 • Zarządzanie danymi testowymi
 • Anonimizacja danych w środowisku testowym
 • Zarządzanie środowiskami testowymi
 • Raportowanie testów