OFERTA

Testy wydajnościowe (testowanie wydajności)

Wydajność aplikacji stanowi jeden z najważniejszych elementów udanego wdrożenia. Gwarancję sukcesu zapewnia kompleksowe badanie wydajności wdrażanych aplikacji. Testy wydajnościowe powinny pozwolić nie tylko na identyfikację, ale też na wyeliminowanie tzw. wąskich gardeł obniżających wydajność wdrażanych systemów.

 

Zespół Soflab wypracował podejście do realizacji testów wydajności pozwalające na adaptację metodyk i praktyk Klienta. Jednocześnie zakłada ono zapewnienie wysokiej kontroli poprzez podział prac na łatwo zarządzane etapy składające się z zadań. Po zakończeniu każdego etapu dostarczany jest produkt, który podlega weryfikacji.

 

Wykorzystujemy szeroki wachlarz narzędzi wspierających realizację testów wydajnościowych – zarówno open-source, jak i komercyjne renomowanych producentów. Oprócz typowych narzędzi wspierających przygotowanie i wykonanie tego typu testów, takich jak JMeter, Neotys NeoLoad, HPE LoadRunner, stosujemy również różnego rodzaju i przeznaczenia narzędzia wspierające monitoring środowisk i aplikacji, np. Dynatrace, CA APM, Zabbix. Uczestniczymy także w wielu programach partnerskich, co umożliwia utrzymanie naszej wiedzy na najwyższym poziomie.

KORZYŚCI ZAKRES USŁUG

KORZYŚCI

  • Pewność, że system w obciążeniu produkcyjnym będzie działać poprawnie
  • Precyzyjne wskazanie wąskich gardeł przy zastosowaniu monitoringu elementów infrastruktury
  • Potwierdzenie komfortu pracy użytkownika końcowego

ZAKRES USŁUG

  • Kompleksowe testy wydajności
  • Generowanie wysokiego obciążenia (nawet 1M+ VU)
  • Definiowanie profili ruchu
  • Badanie wydajności we wdrożeniach agile (SCRUM, SAFe)
  • Monitoring elementów infrastruktury systemów
  • Weryfikacja skalowalności systemów