Transformacja cyfrowa w czasie pandemii Covid-19

lut 18, 2021 | Nowoczesne technologie

Transformacja cyfrowa to pojęcie, którego od dawna lękało się wielu managerów. Jednak osobom spoza świata IT, określenie to niewiele mówi. Domyślamy się, że chodzi o jakąś zmianę (transformację) i zapewne ma to związek z technologią.

Transformacja cyfrowa – definicja

Dla lepszego zrozumienia możemy przyjąć, że zakres zagadnienia transformacji obejmuje wszystkie działania mające na celu przejście z wytwarzania analogowego (dokumentów, produktów, procesów) na cyfrowe. Na szczęście w dużej mierze mamy już za sobą skomputeryzowanie firm czy pracowników dzięki postępowi technologicznemu.

Managerowie firm działających w Polsce twierdzą, że w zakres transformacji cyfrowej wchodzą: 

  • optymalizacja procesów przez ich digitalizację, 
  • automatyzacja w celu polepszenia wydajności pracowników, 
  • cyfrowe kanały dystrybucji danych i dostępu do usług

Ośrodek analityczny IDC przeprowadził 3 lata temu badanie, które sprawdzało przeznaczenie transformacji cyfrowej. W rezultacie określono następujące cele:

  • redukcja kosztów, 
  • poprawa jakości produktów i usług,
  • efektywna komunikacja biznesowa,
  • większa wiedza o klientach

Źródło: www.computerworld.pl/news/Cyfrowa-transformacja-z-perspektywy-operacyjnej-i-zarzadczej,410974.html

Transformacji cyfrowej towarzyszą specjalistyczne kompetencje wnoszone przez managerów i pracowników. Wiążą się one m.in. z automatyzacją, robotyzacją itd.  Dzięki temu rozwija się dostępność technologii oraz pojawiają się nowe możliwości w budowaniu nowoczesnego środowiska IT.

Transformacja cyfrowa z punktu widzenia IT

Manager, który pragnie iść z duchem czasu, traktuje transformację cyfrową jako szansę na nowe projekty biznesowe, poprawę jakości zarządzania czy automatyzację procesów. Do tych obszarów należy także bardzo istotna zmiana – aktualizacja procesu wytwarzania oprogramowania.

W ogólnie rozumianej transformacji cyfrowej mogą zawierać się pojęcia stanowiące trzon transformacji cyfrowej: DevOps, platformy chmurowe, konteneryzacja, narzędzia niskokodowe oraz sztuczna inteligencja.

DevOps – to połączenie angielskich słów „development” (rozwój) i „operations” (eksploatacja). Jest to metodyka wydajnej pracy zespołów, która zespala profesjonalistów od utrzymania IT i specjalistów w zakresie rozwoju oprogramowania (programiści).

Chmura – to środowisko będące odpowiedzią na potrzeby elastycznego wsparcia biznesu przez współczesne IT. Usługi chmury mogą być dostarczane w różnych modelach a najbardziej popularne to: 

  • IaaS: Infrastructure as a service, 
  • PaaS: Platform as a service, 
  • SaaS: Software as service 

Pozostałe dwa mniej popularne: MBaaS (Mobile „backend” as a service) i FaaS (Function as a service). Obecnie utarło się utożsamianie chmury z rozwiązaniami publicznymi, gdzie wiele firm współdzieli zasób z dostępem przez Internet, należy jednak pamiętać, że istnieją jeszcze rozwiązania prywatne oraz hybrydowe. Z roku na rok coraz więcej polskich firm decyduje się na korzystanie z różnych wariantów usług chmurowych. Do takich rozwiązań przekonuje przede wszystkim brak konieczności inwestowania we własną infrastrukturę, możliwość łatwego skalowania i elastyczność w wykorzystywaniu chmury.

Cena usług chmurowych coraz rzadziej stanowi barierę przy podejmowaniu decyzji o przejściu. Główną przeszkodą dla nieprzekonanych pozostaje obawa o bezpieczeństwo, a w szczególności o utratę lub wyciek danych. Paradoksalnie jednak, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, migracja do chmury może być bezpieczniejsza niż rozwiązania instalowane w lokalnych serwerowniach.

Konteneryzacja – to proces uruchamiania procesów w środowisku odizolowanym od reszty systemu. Proces działający w kontenerze „nie wie”, że obok niego działają inne zarówno nieskonteneryzowane, jak i skonteneryzowane procesy. Konteneryzacja wiąże się także z ograniczeniem zasobów systemu (CPU, pamięć, dysk) dla zadanego środowiska kontenera.

Ważną cechą konteneryzacji odróżniającą ją od pełnej wirtualizacji jest to, iż kontenery współdzielą system oraz jego zasoby, a także wirtualizują tylko wybrane elementy. (na podstawie: https://pl.euro-linux.com/blog/podstawy-konteneryzacji/)

Narzędzia niskokodowe – pozwalają na budowanie nowych aplikacji bez wykorzystywania języków programowania. Używane są interfejsy graficzne, które pozwalają na projektowanie rozwiązań za pomocą formularzy, diagramów, rysunków, tabel i grafów. Dzięki temu proces powstawania aplikacji może być przyśpieszony i przesunięty w stronę użytkowników biznesowych.

Sztuczna inteligencja – we wszystkich jej odmianach (uczenie maszynowe, głębokie uczenie, sztuczne sieci neuronowe, logika rozmyta, obliczenia ewolucyjne i wiele innych) ma za zadanie wesprzeć procesy decyzyjne na bazie posiadanych danych. Sztuczna inteligencja „uczy się” pewnych reguł na bazie korelacji w danych, które dla człowieka mogą być trudne do wychwycenia, choćby ze względu na ich masowość, czy subtelny charakter różnic. Przyśpiesza procesy biznesowe w firmie, niejednokrotnie lepiej i szybciej szacując opłacalność konkretnych rozwiązań, niż zrobiłby to człowiek. Wykorzystywana często do rozpoznawania obrazów i ich klasyfikacji lub też np. do oceny zdolności kredytowej klienta.

Drobne kroki w kierunku transformacji

Pochylając się nad podstawami procesu transformacji cyfrowej, należy wspomnieć także o mniej skomplikowanych procesach. Jednym z nich może być modyfikacja postaci dokumentów z formy analogowej na formę cyfrową. Dotyczy to w zasadzie każdej organizacji, bez względu na branżę, w jakiej działa. Przykłady można mnożyć, zaczynając od przychodni lekarskich, poprzez małe biznesy, a kończąc na wielkich korporacjach związanych z IT.

Dla instytucji finansowych kluczowym podejściem w strategii wprowadzania transformacji cyfrowej są instrumenty analityczne i narzędzia służące obsłudze klienta. Aby sprostać wyzwaniu przekształcania organizacji, potrzebne są konkretne działania podczas wdrażania mechanizmów, systemów czy procesów. Tutaj mogą wykazać się specjaliści – począwszy od managerów i deweloperów, poprzez analityków, a na testerach kończąc.

W kwestii tej pozostaje jeszcze duża przestrzeń do działania, ponieważ: ,,jak wskazują badania, tylko co dziesiąta organizacja w Polsce posiada dokument strategiczny poświęcony transformacji cyfrowej (…). Niemal sześć na dziesięć przedsiębiorstw w ogóle nie podejmuje tego tematu”.

(za: https://www.computerworld.pl/news/Cyfrowa-transformacja-z-perspektywy-operacyjnej-i-zarzadczej,410974.html)

Jakie wyzwania stoją zatem przed specjalistami od transformacji?

W nowoczesnej organizacji potrzebne będą duże zasoby obliczeniowe i pamięciowe, właściwa przepustowość łączy sieciowych, efektywność środowisk serwerowych, miejsce na przetwarzanie i przetrzymywanie dużych ilości danych.

Jak można zauważyć, w siatce zależności systemów, łączności sieciowej, serwerów i wszelkich współpracujących aplikacji, jest wiele miejsc potencjalnie wrażliwych na wszelkie zakłócenia czy błędy.  

Defekt pojawiający się w systemie przetwarzania, utrzymywania, czy analizy danych, może prowadzić do powstania wyników pozbawionych sensu lub do błędnych wniosków (np. na podstawie pozornie poprawnych przetworzonych danych), co w konsekwencji wiąże się ze stratami finansowymi lub utratą dobrego wizerunku firmy.

Oferta Business Intelligence firmy Soflab odpowiada na potrzeby związane z wyzwaniami przetwarzania i organizacji danych, z jakimi firma musi się zmierzyć. Przez lata doświadczeń mieliśmy do czynienia ze zróżnicowanymi rozwiązaniami BI/ architektury danych. Potrafimy wybrać odpowiednie technologie oraz doradzić naszemu Klientowi w doborze korzystnych dla niego narzędzi. Obsługiwaliśmy w zakresie BI sektory telekomunikacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe, turystyczne, produkcyjne oraz publiczne, w Polsce i za granicą.

Transformacja cyfrowa w dobie pandemii

Z powodu pandemii Covid-19 wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji. Niegdyś spokojny proces transformacji gwałtownie przyspieszył. Widać jak na dłoni, że to wyzwanie dotyczy praktycznie każdej branży. Im szybciej dana firma przejdzie transformację, tym lepiej będzie mogła funkcjonować w trakcie kryzysu, ale również po nim. Konkurencja w tym momencie nie dotyczy różnorodności oferty, ale możliwości jej sprawnego oferowania i dostarczania. 

W dużym stopniu miarą sukcesu jest zaufanie, którym klienci obdarzają daną firmę. Teraz wyraźnie widać, gdzie procesy podlegające transformacji cyfrowej były traktowane w sposób priorytetowy. Tam, gdzie odkładano je na później lub wdrażano pobieżnie, nowa sytuacja naruszyła kredyt zaufania. Jeśli mierzysz się z problemami transformacji cyfrowej w Twojej organizacji, skorzystaj z naszej pomocy.

Wirtualna obsługa klientów

Przejście na nowe technologie może być traktowane niczym szczepionka uodparniająca dla firmy. Transformacja cyfrowa zapewnia sprawne i ciągłe działanie różnych komórek organizacyjnych, np. placówek obsługi klienta, co w analogowym świecie byłoby nierealne.

W zakres przyspieszonych działań implementacji nowych rozwiązań może wchodzić zwinna reorganizacja wykonywania obowiązków, np. praca zdalna.

Im większy poziom digitalizacji firmy, tym większa szansa na zminimalizowanie skutków ubocznych ograniczeń świata materialnego. Możliwość zdalnej realizacji potrzeb klientów np. za pomocą urządzeń mobilnych pozwala zachować ciągłość w dostarczaniu wartości. 

Obecna sytuacja światowa pokazuje, że im mniej aktywności wykonuje się w formie analogowej, tym lepiej. Dobry przykład stanowi tu cyfrowa archiwizacja i elektroniczny obieg dokumentów wraz z identyfikacją i weryfikacją klienta na odległość. Można to zrealizować dzięki narzędziom typu OCR (Optical Character Recognition). Dostarczają one edytowalne dokumenty w formie cyfrowej po ich wcześniejszym zeskanowaniu. Każde tego typu działanie zbliża użytkowników do jak najbardziej transparentnego zarządzania danymi.

Z obecnej sytuacji należy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Prawdopodobnie nie wrócimy już do stylu życia i prowadzenia biznesu sprzed pandemii. W związku z tym organizacje nadal powinny przykładać dużą wagę  do dalszego modernizowania zarządzania i zwiększania mobilności swoich pracowników. 

Korzyści z transformacji cyfrowej

Jako spuścizna po pandemii pozostaną nam zmodyfikowane procesy, usprawnione działanie organizacji, możliwość powszechnej pracy zdalnej, wyższa odporność firm na zakłócenia płynące z otoczenia. Wszyscy w praktyce przetrenowaliśmy procedury zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych, a tam, gdzie ich do tej pory nie było, pojawiły się w sposób naturalny.

Przykładowo, dzięki rozwiązaniom OCR pojawia się możliwość płynnego, szybkiego i uporządkowanego przepływu dokumentów. Oczywiście potrzebna do tego jest odpowiednia aplikacja, która może być podstawowym instrumentem do zarządzania klientami, dokumentami czy transakcjami. 

Działanie na tym polu pozwala jeszcze na zintegrowanie aplikacji z bazami zewnętrznymi, co daje szereg korzyści, np. automatyczne transportowanie danych dotyczących transakcji czy klienta w całym łańcuchu dostaw. 

Organizacja jest w stanie stworzyć połączenia z bazami ministerstw lub konkretnych organów typu KRS, CEiDG oraz włączyć możliwość walidacji danych paszportów, dowodów osobistych czy innych dokumentów pozwalających na identyfikację kontrahenta i klienta.

Korzystnym działaniem jest tworzenie aplikacji do zakładania kartotek klientów, gdzie instytucja skupia wszystkie ważne dane w jednym miejscu, a dostęp mają wszyscy uprawnieni. 

Soflab ma doświadczenie w transformacji usług bankowych. Uczestniczyliśmy w testowaniu, wdrażaniu oraz w projektowaniu procesów integracji i przepływu danych.

Jak sprostać wyzwaniom bez wykwalifikowanych i doświadczonych zespołów?

Braki kadrowe, kompetencyjne czy organizacyjne w firmie można uzupełnić dzięki zasobom zewnętrznym. Ciekawym rozwiązaniem jest staff augmentation, czyli uzupełnianie obszarów, w których występuje niedostatek wiedzy, krótkoterminowym outsourcingiem, co zapewnia szybkie nabywanie umiejętności w całej organizacji. Soflab może pomóc Twojej firmie lub zespołowi, uzupełniając luki w obszarach kompetencji. Wspieramy organizacje swoim wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zróżnicowanych projektach. Więcej dowiesz się z naszej oferty outsourcingu

Odpowiednie kompetencje powinny być dodatkowo wsparte produktami takimi jak np. ITSM Soflab Technology, który pozwala efektywnie zarządzać usługami IT i wspierać kluczowe procesy ITIL w organizacji. Dowiesz się więcej o usługach z naszych artykułów: Co to jest ITSM i czym się różni od ITIL? oraz ITSM: zarządzanie usługami IT za pomocą Jira, zgodne z najlepszymi praktykami ITIL. Rozwiązanie ITSM Soflab Technology jest elastyczne, modułowe, zbudowane w oparciu o zestaw narzędzi naszego partnera – firmy Atlassian.

Jeśli poszukujesz wsparcia dla Twojej organizacji lub zespołu w obszarze transformacji cyfrowej, brakuje Ci specjalistów z określonych dziedzin, chcesz skorzystać z automatyzacji i robotyzacji, możesz skorzystać z naszych rozwiązań.  Umów się na bezpłatną konsultację z wybranym dla Ciebie obszarze, korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie.

Polecamy również