Wybierz elastyczne narzędzie IT Service Management dostosowane do skali i potrzeb Twojej organizacji.

  Soflab Technology przygotował modułowe i kompletne rozwiązanie ITSM do zarządzania usługami IT, które:

Zapewnia wsparcie dla obsługi kluczowych procesów IT.

Ułatwia planowanie, świadczenie oraz ciągłe podnoszenie jakości usług informatycznych.

  Wybrane procesy wspierane przez nasze rozwiązanie ITSM

Zarządzanie incydentami (Incident Management)

– proces odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia incydentów i jak najszybsze przywrócenie usług informatycznych.

Zarządzanie problemami (Problem Management)

– proces prowadzący do rozwiązywania przyczyn incydentów i obniżenia ich wpływu na biznes.

Zarządzanie zmianą (Change Management)

– proces zapewnienia standardów dokumentacji, metod i procedur dla wszystkich zmian IT, który ma na celu wprowadzanie korzystnych zmian przy minimalnym zakłóceniu świadczenia usług informatycznych.

Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management)

– proces odpowiedzialny za monitorowanie i realizację umów zgodnie z ustalonym poziomem wsparcia (SLA).

Zarządzanie zasobami (Asset Management)

– proces odpowiedzialny za śledzenie/raportowanie wartości i własności posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich cyklu życia.

Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management)

– proces odpowiadający za dostarczanie i utrzymanie katalogu usług oraz zapewnienie jego dostępności dla upoważnionych osób.

Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service Asset & Configuration Management)

– proces zapewnienia dostępności zasobów do dostarczania usług. Jego celem nadrzędnym jest dostarczenie aktualnych i wiarygodnych informacji dotyczących konfiguracji i powiązań pomiędzy zasobami.

Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management)

– proces identyfikacji, katalogowania, dystrybucji wiedzy, doświadczeń i praktyk w organizacji w celu wykorzystania w przyszłości.

  Zestaw zintegrowanych narzędzi

Zamiast uniwersalnego narzędzia dla wszystkich, zapewniamy szyte na miarę, elastyczne i kompletne rozwiązanie IT Service Management, zbudowane w oparciu o zestaw narzędzi firmy Atlassian, której partnerem jesteśmy. Nasze rozwiązanie ITSM integrujemy z rozwiązaniami Klientów np. systemami ERP.

  Korzyści z wdrożenia rozwiązania ITSM

Wdrożenie rozwiązania ITSM z Soflab Technology pozwala na dodanie nowej jakości do pracy działów IT. Automatyzacja i centralizacja zarządzania procesami poprawia szybkość rozwiązywania zgłoszeń, zwiększa wydajność pracy, a dostęp do informacji realizowany jest w czasie rzeczywistym. Dzięki kompletnemu rozwiązaniu IT Service Management:

Usprawnisz i ujednolicisz procesy zgodnie z najlepszymi praktykami

Będziesz efektywnie zarządzał katalogiem usług IT i cyklem ich życia

Zapewnisz ciągłość działania

Szybciej dostarczysz usługi dzięki automatyzacji przepływów zadań

Wdrożysz samoobsługę informatyczną i ograniczysz powtarzalne czynności

Zbudujesz bazę wiedzy

Kompleksowo zarządzisz umowami SLA

Spełnisz wymagania i podniesiesz satysfakcję użytkowników końcowych

Będziesz miał dostęp do bieżących raportów, które pomogą w planowaniu i doskonaleniu usług

  Korzyści z wdrożenia rozwiązania ITSM

Wdrożenie rozwiązania ITSM z Soflab Technology pozwala na dodanie nowej jakości do pracy działów IT. Automatyzacja i centralizacja zarządzania procesami poprawia szybkość rozwiązywania zgłoszeń, zwiększa wydajność pracy, a dostęp do informacji realizowany jest w czasie rzeczywistym. Dzięki kompletnemu rozwiązaniu IT Service Management:

Usprawnisz i ujednolicisz procesy zgodnie z najlepszymi praktykami

Będziesz efektywnie zarządzał katalogiem usług IT i cyklem ich życia

Zapewnisz ciągłość działania

Szybciej dostarczysz usługi dzięki automatyzacji przepływów zadań

Wdrożysz samoobsługę informatyczną i ograniczysz powtarzalne czynności

Zbudujesz bazę wiedzy

Kompleksowo zarządzisz umowami SLA

Spełnisz wymagania i podniesiesz satysfakcję użytkowników końcowych

Będziesz miał dostęp do bieżących raportów, które pomogą w planowaniu i doskonaleniu usług

Dlaczego ITSM z Soflab Technology?

Dzieki proponowanemu przez nas rozwiązaniu ITSM możesz efektywnie zarządzać usługami IT oraz szybko sprostać zmieniającym sie i rosnącym wymaganiom w całej organizacji.

Nasze rozwiązanie jest:

modułowe

skalowalne

kompletne

wdrażane przez doświadczonych i certyfikowanych ekspertów

oparte na wiodącym oprogramowaniu firmy Atlassian, której partnerem jesteśmy

zgodne z najlepszymi praktykami ITIL