INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informujemy o wyniku rozpatrzeniu Ofert stanowiących odpowiedź na zapytanie Ofertowe SOFLAB TECHNOLOGY_2_7_2016 z dnia 26.07.2016.

W postępowaniu ofertowym została wybrana Oferta złożona przez:

Qumak S.A.

Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim za zainteresowanie Zapytaniem Ofertowym.

 

Z poważaniem

Piotr Nojszewski