INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informujemy o wyniku rozpatrzeniu Ofert stanowiących odpowiedź na zapytanie Ofertowe SOFLAB TECHNOLOGY_1_7_2016 z dnia 26.07.2016.

 

W postępowaniu ofertowym została wybrana Oferta złożona przez:

Politechnika Częstochowska

Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim za zainteresowanie Zapytaniem Ofertowym.

 

Z poważaniem

Piotr Nojszewski