OFERTA

Testy bezpieczeństwa

Raporty o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i przetwarzanych w niej informacji jednoznacznie wskazują na liczne zagrożenia dla firm i instytucji w tym obszarze. Nie powinien ich bagatelizować żaden kierownik działu IT czy bezpieczeństwa. Często jesteśmy też świadkami doniesień medialnych o kolejnych incydentach związanych z bezpieczeństwem danych, jakie dotykają różnych organizacji czy ich Klientów.

Niezależnie od tego, czy powodem zainteresowania się wzmocnieniem bezpieczeństwa zasobów IT organizacji jest reakcja na zaistniałe zdarzenie czy też chęć zapobieżenia incydentowi, testowanie bezpieczeństwa jest jedną z najlepszych metod pozwalających na kompleksową ocenę skuteczności wdrożonych zabezpieczeń. W testowaniu bezpieczeństwa korzystamy z obowiązujących standardów i najlepszych wzorców wypracowanych przez społeczności zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym tj. OWASP, CIS, NIST, SANS.

KORZYŚCI ZAKRES USŁUG

KORZYŚCI

  • Obiektywna i niezależna ocena rzeczywistego stanu zabezpieczeń organizacji
  • Spełnienie wymogów prawa i innych regulacji – poprzez utrzymywanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa zasobów IT
  • Zapobieganie stratom finansowym powstałym w wyniku działania hakerów czy nielojalnych pracowników
  • Ochrona marki i zaufania Klientów – poprzez usuwanie podatności w aplikacjach i zmniejszanie ryzyka wycieku danych

ZAKRES USŁUG

  • Testy penetracyjne aplikacji
  • Audyt konfiguracji systemów i usług
  • Monitoring i analiza ruch sieciowego
  • Testy bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej
  • Testy odporności na ataki DoS/DDoS
  • CxSAST z wykorzystaniem narzędzi Checkmarx